Cenný

Hledám varianty 'cenný' [ cenný (2) cenné (5) ]. Nalezeno 7 veršù.
Exodus 22:6...svěří svému bližnímu do úschovy peníze nebo cenné předměty a bude to z domu toho muže ukradeno,...
1. Samuel 26:24...cenil tvého života, kéž je i můj život právě tak cenný v Hospodinových očích a kéž vysvobodí z každého...
1. Královská 10:21...v Šalomounových dobách vůbec považováno za cenné. Král totiž měl na moři vedle Chíramova loďstva také...
2. Letopisů 9:20...v Šalomounových dobách vůbec považováno za cenné. Král totiž měl na moři také lodě se služebníky...
Žalmy 36:8... Hospodine, pomáháš! Tvá láska, Bože, je nad cenné poklady, do stínu tvých křídel se lidé uchýlí!...
Přísloví 12:27...si žádný úlovek neupeče, píle je pro člověka cenný majetek. Život je na stezce spravedlnosti, vyšlapaná...
Ozeáš 13:15...aby vyprahly; vyplení jeho poklady, o vše cenné ho připraví. Samaří bude ztrestáno, že se proti...

Slova obsahující cenný: bezcenným (1) cenný (2) drahocenný (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |