Cenil

Hledám varianty 'cenil' [ cenit (1) cením (1) cenil (3) cení (3) ceněn (1) ]. Nalezeno 9 veršù.
1. Samuel 26:21...Davide! ti neublížím, neboť sis dnes tolik cenil mého života! Ano, jednal jsem jako hlupák - hrozně...
1. Samuel 26:24...na Hospodinova pomazaného. Jako jsem si dnes cenil tvého života, kéž je i můj život právě tak cenný v...
Žalmy 72:14...je od křivdy a vydírání, jejich krev totiž draze cení si! žije král, zlato ze Sáby mu dávají! se za...
Žalmy 119:128...nad zlato, i to nejčistší. Všech tvých pravidel cením si, a proto nenávidím každou cestu lži! Tvá...
Přísloví 12:8...obstojí. Čím je kdo rozumnější, tím více bývá ceněn, muž křivé povahy však bude pohrdnut. Lépe být...
Pláč 2:16...nepřátelé si otvírají ústa na tebe. Pohvizdujícení zuby se slovy: "Konečně jsme je zničili! Na tenhle den...
Lukáš 7:2...na smrt nemocného služebníka, kterého si velmi cenil. Když uslyšel o Ježíši, poslal k němu židovské starší...
Římanům 14:5...A on obstojí - Pán jej dokáže podepřít! Někdo si cení jednoho dne nad jiné, pro někoho je den jako den....
Židům 10:29...ten, kdo pošlapal Božího Syna, přestal si cenit krve smlouvy, jíž byl posvěcen, a potupil Ducha...

Slova obsahující cenil: cenil (3) ocenil (2) ocenili (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |