Cení

Hledám varianty 'cení' [ cenit (1) cením (1) cenil (3) cení (3) ceněn (1) ]. Nalezeno 9 veršù.
1. Samuel 26:21...Davide! ti neublížím, neboť sis dnes tolik cenil mého života! Ano, jednal jsem jako hlupák - hrozně...
1. Samuel 26:24...na Hospodinova pomazaného. Jako jsem si dnes cenil tvého života, kéž je i můj život právě tak cenný v...
Žalmy 72:14...je od křivdy a vydírání, jejich krev totiž draze cení si! žije král, zlato ze Sáby mu dávají! se za...
Žalmy 119:128...nad zlato, i to nejčistší. Všech tvých pravidel cením si, a proto nenávidím každou cestu lži! Tvá...
Přísloví 12:8...obstojí. Čím je kdo rozumnější, tím více bývá ceněn, muž křivé povahy však bude pohrdnut. Lépe být...
Pláč 2:16...nepřátelé si otvírají ústa na tebe. Pohvizdujícení zuby se slovy: "Konečně jsme je zničili! Na tenhle den...
Lukáš 7:2...na smrt nemocného služebníka, kterého si velmi cenil. Když uslyšel o Ježíši, poslal k němu židovské starší...
Římanům 14:5...A on obstojí - Pán jej dokáže podepřít! Někdo si cení jednoho dne nad jiné, pro někoho je den jako den....
Židům 10:29...ten, kdo pošlapal Božího Syna, přestal si cenit krve smlouvy, jíž byl posvěcen, a potupil Ducha...

Slova obsahující cení: burácení (4) burácením (3) cení (3) cením (1) kácení (1) krvácení (20) krvácením (2) mlácení (3) navrácení (2) nezasvěcení (1) obrácení (2) ocení (2) odvrácení (7) osvícení (1) ošacení (1) placení (1) posvěcení (8) posvěcením (1) rozlícení (7) srocení (4) srocením (1) svícení (10) vysvěcení (1) zaplacení (1) zarmoucení (1) zasvěcení (21) zatracení (1) zlacení (1) znesvěcením (1) ztracení (1) zvracení (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |