Cedrový

Hledám varianty 'cedrový' [ cedrovými (3) cedrovým (5) cedrových (5) cedrový (2) cedrovou (1) cedroví (1) cedrovém (3) cedrového (4) cedrové (12) cedrová (1) ]. Nalezeno 35 veršù.
Leviticus 14:4...být očištěn, přinést dva živé čisté ptáky, kus cedrového dřeva, šarlatovou látku a yzop. Kněz nechá...
Leviticus 14:6...s pramenitou vodou. Pak vezme živého ptákacedrové dřevo, šarlatovou látku a yzop a namočí to i s tím...
Leviticus 14:49... Aby dům očistil od hříchu, vezme dva ptáky, kus cedrového dřeva, šarlatovou látku a yzop. Jednoho ptáka...
Leviticus 14:51...hliněnou nádobou s pramenitou vodou. Pak vezme cedrové dřevo, yzop, šarlatovou látku a živého ptáka,...
Leviticus 14:52...zabitého ptáka, pramenitou vodou, živým ptákemcedrovým dřevem, yzopem a šarlatovou látkou očistí dům od...
Numeri 19:6...její kůže, maso, krev i výkaly. Potom kněz vezme cedrové dřevo, yzop a šarlatovou látku a hodí to do ohně, v...
2. Samuel 5:11...Chíram, král Týru, pak vyslal k Davidovi poslycedrovým dřevem a také tesaře a kameníky, aby Davidovi...
2. Samuel 7:2...král proroku Nátanovi: "Podívej se, bydlímcedrovém paláci, a Boží truhla zůstává mezi plachtami."...
1. Královská 5:22..."Tvou zprávu jsem dostal. Postarám se o všechno cedrové i cypřišové dříví podle tvého přání. služebníci...
1. Královská 5:24...dvůr." Tak tedy Chíram dodal Šalomounovi veškeré cedrové a cypřišové dřevo podle jeho přání. Šalomoun dal...
1. Královská 6:9... zastřešil ho kazetovým stropem připevněným na cedrových trámech. Přístavbu vybudoval okolo celého chrámu;...
1. Královská 6:10...bylo 5 loktů vysoké a k chrámu byla připojena cedrovými trámy. Tehdy Šalomoun dostal slovo...
1. Královská 6:15...stavbu chrámu, obložil zdi chrámu zevnitř cedrovými deskami - od podlahy ke stropu obložil vnitřek...
1. Královská 6:16...chrámu postavil od podlahy ke stěnám přepážkucedrových desek a postavil uvnitř chrámu svatostánek pro...
1. Královská 6:18...chrámová loď, tedy měřila 40 loktů. Na vnitřním cedrovém obložení chrámu byla vyřezávaná poupata a rozvité...
1. Královská 6:20...pokryl ryzím zlatem, kterým pokryl také cedrový oltář před ním. Šalomoun pokryl celý vnitřek chrámu...
1. Královská 6:36...vrstvách tesaných kvádrů následovala vrstva cedrových trámů. Základy Hospodinova chrámu byly položeny...
1. Královská 7:2...dlouhý, 50 loktů široký a 30 loktů vysoký, s cedrovými trámy na čtyřech řadách cedrových sloupů....
1. Královská 7:3...čtyřech řadách cedrových sloupů. Zastřešen byl cedrovým kazetovým stropem připevněným na trámech...
1. Královská 7:7...soudil; ta byla od podlahy ke stropu obložená cedrovým dřevem. Podobně byl postaven i palác, v němž...
1. Královská 7:11...na míru přitesané kusy ušlechtilého kamenecedrové dřevo. Velké nádvoří bylo kolem dokola obklopeno...
1. Královská 7:12...zdí ze třech řad tesaných kvádrů a jedné vrstvy cedrových trámů tak jako vnitřní nádvoří Hospodinova chrámu...
1. Královská 9:11...v galilejském kraji za to, že mu Chíram dodával cedrové i cypřišové dřevo a zlata, kolik si jen přál....
1. Letopisů 14:1...Chíram, král Týru, pak vyslal k Davidovi poslycedrovým dřevem a také zedníky a tesaře, aby mu postavili...
1. Letopisů 17:1...David proroku Nátanovi: "Podívej se, bydlímcedrovém paláci, a Truhla Hospodinovy smlouvy zůstává pod...
1. Letopisů 17:6...přikázal pást můj lid: Proč jste mi nepostavili cedrový dům?' Řekni mému služebníku Davidovi: ‚Tak praví...
1. Letopisů 22:4... Opatřil tolik bronzu, že ani nešel zvážitcedrového dřeva nepočítaně (Sidonští a Týrští totiž...
2. Letopisů 2:2...Chíramovi: "Kdysi jsi posílal mému otci Davidovi cedrové dřevo na stavbu jeho paláce, když si stavěl svůj...
2. Letopisů 2:7...shromáždil můj otec David. Pošli prosím také cedrové, cypřišové a santálové dřevo z Libanonu. Vždyť vím,...
Ezdráš 3:7...najali Sidonské a Týrské, aby po moři přivezli cedrové dřevo z Libanonu do Jafy. Druhého měsíce druhého...
Žalmy 148:9...hory a všechny pahorky, ovocné stromy a všechno cedroví, divoká zvěř i všechen dobytek, drobná havěť i...
Píseň 1:17... milý můj, jak jsi líbezný! Naše lože se zelenácedrové krovy náš dům, naše trámy jsou z cypřišů. ...
Píseň 8:9... je-li však branou, zatarasíme ji deskou cedrovou! hradbou jsem a prsy jsou věže. Očima na...
Ozeáš 14:7... Bude nádherný jako oliva, jeho vůně bude cedrová. V jeho stínu se lidé znovu zabydlí a vyraší jako...
Sofoniáš 2:14...se ozve jejich zpěv. Na prahu jen hromady sutincedrové trámy strženy. To je to město hýření - hovělo si v...

Slova obsahující cedrový: cedrový (2) cedrových (5) cedrovým (5) cedrovými (3)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |