Císař

Hledám varianty 'císař' [ císaři (17) císaře (4) císař (1) ]. Nalezen 21 verš.
Matouš 22:17... Proto nám řekni, co si myslíš: Je správné dávat císaři daň, nebo ne?" Ježíš znal jejich podlost, a tak jim...
Matouš 22:21...je ten obraz a nápis?" zeptal se jich. "Císařův," odpověděli. "Dejte tedy císaři, co je císařovo, a...
Marek 12:14... ale pravdivě učíš Boží cestě. Je správné dávat císaři daň, nebo ne? Máme platit, nebo ne?" On ale znal...
Marek 12:17...a nápis?" "Císařův," odpověděli. "Dejte tedy císaři, co je císařovo, a Bohu, co je Boží," řekl jim Ježíš...
Lukáš 3:1...a milejší Bohu i lidem. Patnáctého roku vlády císaře Tiberia, když Pontius Pilát spravoval Judeu a...
Lukáš 20:22...pravdivě vyučuješ Boží cestě. Je správné dávat císaři daň, nebo ne?" Ježíš poznal jejich záludnost. Řekl...
Lukáš 20:25...a nápis?" "Císařův," odpověděli. "Dejte tedy císaři, co je císařovo, a Bohu, co je Boží," řekl jim. A...
Lukáš 23:2...muž rozvrací náš národ. Je proti odvádění daní císaři a nazývá se králem, Mesiášem." Pilát se ho zeptal:...
Jan 19:12... ale Židé křičeli: "Jestli ho propustíš, nejsi císařův přítel! Kdokoli se dělá králem, protiví se císaři!"...
Jan 19:15...krále?" ptal se Pilát. "Nemáme krále kromě císaře!" odpověděli vrchní kněží. Tehdy jim Ježíše vydal k...
Skutky 11:28...říši bude veliký hlad. (Což se také splnilo za císaře Klaudia.) Učedníci tedy rozhodli, že každý podle své...
Skutky 18:2...Priscillou nedávno přistěhoval z Itálie (císař Klaudius totiž nařídil, že všichni Židé musí opustit...
Skutky 25:8...židovskému Zákonu ani proti chrámu ani proti císaři jsem se v ničem neprovinil." Festus, který se chtěl...
Skutky 25:11...není, nikdo jim nemůže vydat. Odvolávám secísaři!" Festus to probral se svými poradci a odpověděl: "K...
Skutky 25:12...to probral se svými poradci a odpověděl: "K císaři ses odvolal, k císaři půjdeš!" Za několik dní do...
Skutky 25:21...tedy, zůstane ve vazbě, dokud ho nepošlucísaři." Agrippa Festovi řekl: "Toho člověka bych si také...
Skutky 26:32...na to Festovi řekl: "Kdyby se neodvolalcísaři, mohl být propuštěn." Jakmile bylo rozhodnuto, že...
Skutky 27:24... a řekl mi: ‚Neboj se, Pavle, dostaneš se před císaře. A hle, Bůh se z dobroty k tobě rozhodl zachovat...
Skutky 28:19...byli proti, a tak jsem byl nucen odvolat secísaři - ovšem ne proto, abych žaloval na svůj národ....
1. Petr 2:13...se podřizujte veškerému lidskému zřízení,  císaři jakožto hlavě státu nebo těm, které pověřil trestat...
1. Petr 2:17... sourozence milujte, před Bohem mějte bázeň, k císaři úctu. Služebníci, s nejvyšší vážností se podřizujte...

Slova obsahující císař: císař (1) císaře (4) císaři (17) císařova (1) císařovo (3) císařské (1) císařského (1) císařským (1) císařův (4)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |