Cípu

Hledám varianty 'cípu' [ cípy (2) cípu (7) cípem (2) cípech (3) cíp (6) ]. Nalezeno 17 veršù.
Numeri 15:38...Izraele, si po všechna pokolení dělají na cípech svých oděvů třásně. Nad tyto třásně v cípech si...
Deuteronomium 22:12...dvojího vlákna, ze směsi vlny a lnu. Na čtyřech cípech pláště, který nosíš, si udělej třásně. Když si někdo...
1. Samuel 15:27...tehdy obrátil k odchodu, ale Saul ho chytil za cíp pláště a ten se odtrhl. Samuel mu na to řekl: "Hospodin...
1. Samuel 24:5...'" David tedy vstal a nepozorovaně Saulovi uřízl cíp pláště. Potom ho ale trápilo svědomí, že Saulovi uřízl...
1. Samuel 24:6...ho ale trápilo svědomí, že Saulovi uřízl ten cíp pláště, a tak svým mužům řekl: "Chraň Hospodin,...
1. Samuel 24:12... Podívej se, otče, jen se podívej: Mám v ruce cíp tvého pláště. Odřízl jsem ti cíp pláště, ale nezabil...
Žalmy 133:2...- po bradě Áronově tekoucí, po jeho rouchu po cíp. Jak rosa z hory Hermonu sestupující na hory Sionu. Tam...
Ezechiel 5:3...mečem. Hrstku z nich ale vezmi a schovej do cípu svého pláště. I z nich pak ještě odeber, hoď je do...
Ezechiel 16:8...tvůj čas, čas milování. Tehdy jsem zahalil cípem svého pláště a přikryl tvoji nahotu. S přísahou jsem...
Ageus 2:12...- Zeptej se kněží na zákon: Kdyby někdo neslcípu svého pláště posvěcené maso a tím cípem by se dotkl...
Zachariáš 8:23...mužů mluvících jazyky všelijakých národů chytí cípu roucha jednoho Žida se slovy: ‚Půjdeme s vámi. Slyšeli...
Matouš 9:20... která dvanáct let trpěla krvácením, a dotkla se cípu jeho roucha. Řekla si totiž: "Jestli se jen dotknu...
Matouš 14:36...a prosili ho, aby se směli aspoň dotknout cípu jeho roucha. A kdokoli se ho dotkl, byl uzdraven. ...
Marek 6:56...ulice a prosili ho, aby se mohli dotknout aspoň cípu jeho roucha. A kdokoli se ho dotkl, byl uzdraven. ...
Lukáš 8:44...se ale zezadu přiblížila k Ježíši a dotkla se cípu jeho roucha, její krvácení ihned přestalo. "Kdo se ...
Skutky 10:11...a něco jako velikou plachtu, jak se za čtyři cípy spouští na zem. V byla všemožná čtvernohá polní...
Skutky 11:5...vytržení jsem spatřil vidění: z nebe se za čtyři cípy spouštělo něco jako veliká plachta. Když sestoupila ...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |