Cíli

Hledám varianty 'cíli' [ cíli (4) cílem (1) cíle (6) cíl (7) ]. Nalezeno 18 veršù.
Job 12:24...rozum připravuje, nechá je bloudit v pustotě bez cíle. Bez světla tápají v temnotě, nechá vrávorat je jako...
Job 28:26...obdařil a vodu mírou odměřil, když dešti určil cíl a dráhu mrakům bouřkovým, tehdy ji spatřil a ocenil,...
Job 36:32...dlaních svírá blesky, velí jim zasáhnout jejich cíl. Vypovídá o něm jeho burácení - on bouří hněvem proti...
Job 37:13...trest či slitování, on , aby nalezla svůj cíl. Naslouchej tomu, Jobe, zastav se, o Božích divech...
Žalmy 78:57...jako otcové jejich, tak jako křivý luk minuli cíl. Popouzeli ho svými výšinami, rozzuřili ho svými...
Žalmy 107:40...vystavil hanbě, nechal je bloudit v pustotě bez cíle. Z trápení ale vyzvedl ubožáky, jejich rodinu jak ovce...
Přísloví 26:2...přeletí, vlaštovka se mihne, bezdůvodná kletbacíli nedojde. Na koně je bič, na osla uzda, na hřbety tupců...
Pláč 3:12... Napjal svůj luk, přiložil šíp, udělal si ze  cíl! Ve svém toulci našel střely, prostřílel mi...
Joel 2:8... Jeden do druhého nevráží, každý sleduje svůj cíl, a i když na obranu narazí, neřídne jejich šik. Na...
Římanům 9:31... jenž měl vést ke spravedlnosti, ale tohoto cíle nikdy nedosáhl. Proč? Protože ji nehledali na základě...
1. Korintským 9:26...nezvadne. Takto tedy běžím, ne jako bych neměl cíl; takto bojuji, ne jako bych rozrážel jen vzduch. Raději...
Filipským 3:14... vztahuji se k tomu, co je přede mnou. Ženu secíli, k vítězné odměně Božího nebeského povolání v Kristu...
1. Timoteus 1:5...namísto naplňování Božího záměru ve vířeCílem přikázání je přece láska z čistého srdce, z dobrého...
Židům 2:10...za vhodné přivést původce jejich spasenícíli skrze utrpení. Ten, který posvěcuje, i ti, kteří jsou...
Židům 5:9...z toho, co vytrpěl, poslušnosti. Jakmile dosáhl cíle, stal se pro všechny, kdo jej poslouchají, původcem...
Židům 11:40...něco lepšího pro nás - proto neměli dojítcíli bez nás. Když jsme tedy obklopeni takovým zástupem...
Židům 12:23...všech, k duchům spravedlivých, kteří došli cíle; k prostředníku nové smlouvy Ježíši a ke skropení krví...
1. Petr 1:9... velkolepou radostí, protože dosahujete cíle své víry - spásy duší. Tuto spásu se pečlivě a pilně...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |