Bytostí

Hledám varianty 'bytostí' [ bytostmi (2) bytostí (14) bytosti (16) bytost (4) ]. Nalezeny 34 verše.
Genesis 2:7...vdechl dech života. Tak se člověk stal živou bytostí. Hospodin Bůh vysázel v Edenu na východě zahradu a...
Genesis 9:10...vámi, s vaším budoucím semenem i s každou živou bytostí, jež je s vámi - s ptactvem, dobytkem i se vší...
Genesis 9:12...smlouvy, kterou uzavírám s vámi i s každou živou bytostí, jež je s vámi, pro všechna příští pokolení: Na...
Genesis 9:15...si svou smlouvu s vámi i s každou živou bytostí, a nikdy nepřijde záplava vody, aby vyhubila...
Genesis 9:16...věčnou smlouvu mezi Bohem a každou živou bytostí na zemi." Bůh Noemovi řekl: "Toto je znamení...
Ezechiel 1:5...kovu. Zprostřed vystupovaly jakoby čtyři bytosti. Napohled se podobaly člověku, ale každá z nich...
Ezechiel 1:13... tam šly, cestou se neotáčely. Napohled se ty bytosti podobaly žhavému uhlí nebo pochodním. Mezi bytostmi...
Ezechiel 1:14...jasně zářivý plamen, z něhož se blýskalo a ty bytosti se míhaly sem tam jako blesky. Díval jsem se na ...
Ezechiel 1:15... Díval jsem se na a hle - při každé z těch bytostí se čtyřmi tvářemi stálo na zemi jedno kolo. Jejich...
Ezechiel 1:19...čtyř loukotí byla kolem dokola plná očí. Když se bytosti pohybovaly, hýbala se kola s nimi, a když se...
Ezechiel 1:21... neboť ta kola měla v sobě ducha života. Když se bytosti pohybovaly, kola se hýbala; když stály, stála, když...
Ezechiel 1:22...v sobě ducha života. Nahoře nad hlavami těch bytostí se prostíralo cosi jako třpytivá křišťálová klenba,...
Ezechiel 1:23...křišťálová klenba, budící hrůzu. Pod tou klenbou bytosti vzpínaly křídla k sobě navzájem a každá z nich měla...
Ezechiel 3:13...ze svého místa. Ozýval se šelest křídel oněch bytostí, jak se otírala jedno o druhé, a rachot kol, jež se...
Ezechiel 10:15...orlí. Vtom se cherubové zvedli. Byli to tytéž bytosti, které jsem spatřil u průplavu Kebar. Když se...
Ezechiel 10:20...sláva Boha Izraele byla nad nimi. Byly to tytéž bytosti, které jsem spatřil pod Bohem Izraele u průplavu...
Skutky 17:29...Boží rodina, nemůžeme si myslet, že by se božská bytost mohla podobat zlatu, stříbru nebo kameni, výtvoru...
Zjevení 4:6...z křišťálu a uprostřed trůnu i kolem trůnu čtyři bytosti plné očí zepředu i zezadu. První bytost byla...
Zjevení 4:7...čtyři bytosti plné očí zepředu i zezadu. První bytost byla podobná lvu, druhá teleti, třetí měla tvář jako...
Zjevení 4:8...se podobala letícímu orlu. Každá z těch čtyř bytosti měla po šesti křídlech dokola a v sobě plno očí....
Zjevení 4:9...byl, který je a který přichází." A kdykoli ty bytosti vzdají slávu, čest a díky Sedícímu na trůnu, Živému...
Zjevení 5:6... spatřil jsem, jak uprostřed trůnu a těch čtyř bytostí a uprostřed těch starců stojí Beránek jako zabitý a...
Zjevení 5:8...Sedícího na trůnu, a jakmile ji vzal, ty čtyři bytosti a těch čtyřiadvacet starců padlo před Beránkem na...
Zjevení 5:11...a budeme kralovat nad zemí." Okolo trůnu, těch bytostí a starců jsem viděl a slyšel hlas mnoha andělů....
Zjevení 5:14...a čest, sláva i vláda na věky věků!" A čtyři bytosti řekly: "Amen!" A starci padli na kolena a klaněli...
Zjevení 6:1...ze sedmi pečetí, a slyšel jsem jednu z těch čtyř bytostí, jak řekla hromovým hlasem: "Pojď!" A hle, spatřil...
Zjevení 6:3... Když otevřel druhou pečeť, slyšel jsem druhou bytost říci: "Pojď!" A vyšel jiný kůň, ohnivě rudý. Tomu,...
Zjevení 6:5...meč. Když otevřel třetí pečeť, slyšel jsem třetí bytost říci: "Pojď!" A hle, spatřil jsem černého koně a ten...
Zjevení 6:6...něm seděl, měl v ruce váhy. Zprostřed těch čtyř bytostí jsem uslyšel hlas, jak říká: "Za denní mzdu jen...
Zjevení 6:7...otevřel čtvrtou pečeť, slyšel jsem hlas čtvrté bytosti: "Pojď!" A hle, spatřil jsem koně mrtvolně bledého...
Zjevení 7:11... kteří stáli okolo trůnu, starců i těch čtyř bytostí, padli před trůnem na tváře a klaněli se Bohu se...
Zjevení 14:3...novou píseň před trůnem a před těmi čtyřmi bytostmi i před těmi starci. Tu píseň se nikdo nemohl...
Zjevení 15:7...byli přepásáni zlatými pásy. Jedna z těch čtyř bytostí dala těm sedmi andělům sedm zlatých číší plných...
Zjevení 19:4...věky věků." Těch čtyřiadvacet starců a ty čtyři bytosti padli a klaněli se Bohu sedícímu na trůnu: "Amen!...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |