Bylině

Hledám varianty 'bylině' [ byliny (12) bylinu (1) bylině (1) bylinami (2) bylina (4) bylin (1) ]. Nalezeno 20 veršù.
Genesis 1:11...to dobré. Tehdy Bůh řekl: " země zplodí zeleňbyliny nesoucí semeno a různé druhy plodných stromů...
Genesis 1:12...- a stalo se. Země vydala zeleň: různé druhy bylin nesoucích semeno a různé druhy stromů nesoucích ovoce...
Genesis 1:29...zemi." Bůh také řekl: "Hle, dal jsem vám všechny byliny vydávající semeno na celém povrchu země i každý...
Genesis 1:30...v sobě život, jsem dal za pokrm všechny zelené byliny" - a stalo se. Bůh viděl všechno, co učinil, a hle,...
Genesis 2:5...nebylo žádné polní křoví a nerostly žádné polní byliny. Hospodin Bůh na zem ještě nesesílal déšť a nebyl...
Genesis 3:18...ti plodit trní a bodláčí a ty budeš jíst polní byliny. V potu tváře budeš jíst svůj chléb, dokud se...
Genesis 9:3...to všechno vám dávám tak jako dříve zelené byliny. Nesmíte však jíst maso, dokud je v něm život, totiž...
Exodus 10:15...černala. Sežraly všechno, co zbylo po krupobitíbyliny i ovoce na stromech. V celém Egyptě nezůstalo nic...
Exodus 12:8...ohni a nekvašené chleby; budou je jíst s trpkými bylinami. Nejezte z něj nic syrového nebo vařeného ve vodě...
Numeri 9:11... beránka s nekvašenými chleby a s trpkými bylinami. z něj nenechají nic do rána a nezlámou v něm...
Deuteronomium 32:2...řeč, kéž je jak sprška pro zeleň a jako liják bylině. Jméno Hospodinovo totiž provolám - chvalte...
2. Královská 19:26...v nich bydlí, vysíleni, vyděšeni, zahanbeni, jak bylina polní byli, jako tráva zelená, jako plevel na...
Job 39:8... to za pastvu, hledá si kdejakou zelenou bylinu. Bude ti buvol ochoten sloužit? Bude nocovat ve tvé...
Izaiáš 15:6...nimrimských vod zbyla pustina, tráva je spálenábylina uvadla, zeleň zmizela. A proto vše, co mohli...
Izaiáš 37:27...v nich bydlí, vysíleni, vyděšeni, zahanbeni, jak bylina polní byli, jako tráva zelená, jako plevel na...
Izaiáš 66:14... vaše srdce zajásá a celí rozkvetete jako bylina. Hospodinovým služebníkům bude zjevná jeho ruka, na...
Pláč 3:19...bídu, na své bloudění, na ten pelyněk a trpké byliny. Když o tom stále přemýšlím, duše klesá níž a níž...
Matouš 13:32...všech semen, ale když vyroste, je větší než jiné byliny a je z něj strom, takže ptáci přiletí a uhnízdí se v...
Marek 4:32...je však zaseto, roste, je větší než všechny byliny, a vypouští mohutné větve, takže i ptáci mohou...
Lukáš 11:42... že dáváte desátky z máty a routy a z kdejaké byliny, ale spravedlnost a Boží lásku opomíjíte. Těmto...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |