Bydlištěm

Hledám varianty 'bydlištěm' [ bydlištěm (1) bydliště (3) ]. Nalezeny 4 verše.
Genesis 10:30...všichni tito jsou synové Joktanovi. Jejich bydliště se prostíralo od Mešy směrem k hoře Sefar na...
Exodus 3:8... do země oplývající mlékem a medem - do bydliště Kananejců, Chetejců, Emorejců, Perizejců, Hivejců...
1. Letopisů 7:28...syn Nun a jeho syn Jozue. Jejich vlastnictvímbydlištěm byl Bet-el s okolními vesnicemi, od Naaranu na...
Ezdráš 1:4...k návratu, nechť jej obyvatelé v místě jeho bydliště podpoří stříbrem i zlatem, zbožím a dobytkem spolu...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |