Burácí

Hledám varianty 'burácí' [ burácí (8) burácet (3) burácejí (6) ]. Nalezeno 17 veršù.
1. Letopisů 16:32...se, národům řekněte: "Hospodin kraluje!" Moře  burácí se vším, co je v něm, celý světa kraj se raduje....
Žalmy 29:3...se nese nad vodami, Bůh slávy sám hromem burácí - Hospodin nad vodními spoustami! Hlas Hospodinův...
Žalmy 68:34...onomu Jezdci na dávných nebesích - slyšte,  burácí hlasem mohutným! Uznejte, že Bohu patří moc, nad...
Žalmy 96:11...Jásejte, nebesa, země raduje se, moře  burácí se vším, co je v něm! Celý světa kraj se veselí,...
Žalmy 98:7... před králem Hospodinem jásejte! Moře  burácí se vším, co je v něm, stejně tak všichni, kdo žijí...
Izaiáš 5:30...den budou vrčet nad svou kořistí, jako když moře burácí. Kdo tehdy pohlédne na zemi, uvidí samou tmu a...
Izaiáš 17:12...jako když bouří moře při bouři! Běda národům burácejícím jako burácejí vody v peřejích! burácejí...
Izaiáš 17:13...burácejícím jako burácejí vody v peřejích!  burácejí národy jako burácením vod mohutných, on je...
Izaiáš 30:30...horu, ke Skále Izraele. Hospodin bude burácet svým majestátním hlasem a ukáže, jak jeho paže...
Jeremiáš 5:22...zákonem. Bouří se moře, ale nic nezmůže, vlny burácejí, ale nevylijí se. Tento lid však srdce odbojné...
Jeremiáš 6:23...luky a šavlemi, jsou krutí a soucit neznajíburácejí jak mořské vlny, ženou se na koních. Jak jeden muž...
Jeremiáš 25:30...slova a řekni jim: ‚Hospodin řve na výsostechburácí z příbytku své svatosti. Na vlastní stádo řve jako...
Jeremiáš 50:42...luky a šavlemi, jsou krutí a soucit neznajíburácejí jako mořské vlny, ženou se na koních. Jak jeden...
Jeremiáš 51:55...hřmot! Vlny útočníků hučí jak množství vod,  burácejí jako hrom! Ano, zhoubce přichází na Babylon! Jeho...
Joel 2:11...zatmí se a zmizí záře hvězd. Hospodin sám pak burácí v čele své armády; jeho tábor je obrovský, připraven...
Joel 4:16...a zmizí záře hvězd. Hospodin bude ze Sionu řvátburácet bude z Jeruzaléma - nebe i země se budou třást!...
Amos 1:2...o Izraeli. Říkal: Hospodin bude ze Sionu řvátburácet bude z Jeruzaléma! Vyprahnou louky pastýřů, uschne...

Slova obsahující burácí: burácí (8) zaburácí (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |