Budova

Hledám varianty 'budova' [ budovy (4) budově (2) budova (3) budov (1) ]. Nalezeno 10 veršù.
1. Letopisů 28:11...synu Šalomounovi předlohu předsíně, jednotlivých budov, pokladnic, střešních komor a vnitřních místností i...
2. Letopisů 34:11...opracovaného kamene, trámů a stavebního dřeva na budovy, které judští králové nechali zpustnout. Dělníci...
Nehemiáš 3:31...naproti své komoře zlatník Malkiáš budově chrámových sluhů a kupců naproti Strážné bráně a ...
Ezechiel 42:1...směrem na vnější nádvoří, kde přivedlbudově s místnostmi, jež stála na severu za vyhrazeným...
Ezechiel 42:2...stavbě. Podél severního průčelí, kde měla budova vchod, byla 100 loktů dlouhá a široká byla 50 loktů....
Ezechiel 42:5...ochozu více než spodní a prostřední místnosti budovy. Místnosti byly ve třech poschodích a neměly sloupy,...
Ezechiel 42:6...a neměly sloupy, jaké stály na nádvoří; proto se budova od země stupňovitě zužovala od spodních místností...
Ezechiel 42:10...stála naproti oné mohutné stavbě další budova s místnostmi. Také ona měla vepředu chodbu. Všechno...
Ezechiel 42:11...chodbu. Všechno v vypadalo stejně jakobudovy na severní straně. Měly stejnou délku i šířku a...
Ezechiel 42:12...vchodů a východů. Ke vchodům do místností jižní budovy tedy vedla chodba podél příslušné zdi a na jejím...

Slova obsahující budova: budova (3) budoval (4) budovalo (1) budovat (6) vybudoval (15) vybudovat (3) zbudoval (2) zbudovaly (1) zbudovat (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |