Budoucnu

Hledám varianty 'budoucnu' [ budoucnu (15) ]. Nalezeno 15 veršù.
Genesis 30:33...kůzle. To bude odměna. poctivost sebudoucnu prokáže takto: přijdeš přehlédnout mou odměnu,...
Exodus 13:14...prvorozeného ze svých synů vyplatíš. se budoucnu tvůj syn zeptá: ‚Co to znamená?' odpovíš mu:...
Numeri 24:14...domů ke svým, ale ještě ti povím, jak ten lidbudoucnu naloží s tvým lidem." Tehdy Balaám pronesl svou...
Deuteronomium 6:20...nepřátele, jak ti to řekl Hospodin. se budoucnu tvůj syn zeptá: "Co znamenají ta svědectví,...
Deuteronomium 8:16...neznali, aby pokořil a vyzkoušel, aby se tibudoucnu vedlo šťastně. Neříkej si proto v srdci: "Díky...
Jozue 4:6... aby se pro vás staly znamením. se vásbudoucnu děti zeptají: ‚Proč tu máte ty kameny?' povíte...
Jozue 4:21...Gilgalu a řekl synům Izraele: " se vaše dětibudoucnu zeptají svých otců: ‚Proč jsou tu ty kameny?'...
Jozue 22:24...Udělali jsme to jen z obavy, aby vaši synovébudoucnu neřekli našim synům: ‚Co vám je do Hospodina, Boha...
Jozue 22:27...oběťmi před jeho tváří. Vaši synové takbudoucnu nebudou moci říkat našim synům: ‚Vy nemáte s...
Jozue 22:28...Kdyby nám nebo našim potomkům něco takovéhobudoucnu řekli, odpovíme: ‚Pohleďte na to zpodobení...
1. Královská 3:12...srdce, takže ti nebude rovného v minulosti anibudoucnu. K tomu ti přidám i to, jsi nežádal: bohatství...
2. Letopisů 1:12...ti nebude rovného mezi králi v minulosti anibudoucnu." Šalomoun se pak od Stanu setkávání na gibeonské...
Kazatel 2:16...hloupém památka nepotrvá věčně. Vše minulé sebudoucnu zapomene - jak moudrého, tak hlupáka čeká smrt....
Daniel 2:29...na lůžku, přemýšlel jsi o tom, co se bude dítbudoucnu, a Ten, který zjevuje tajemství, ti ukázal, co se...
Daniel 2:45...zlato. Veliký Bůh ukázal králi, co se bude dítbudoucnu. Ten sen je pravdivý a jeho výklad jistý." Král...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |