Budoucnosti

Hledám varianty 'budoucnosti' [ budoucnosti (6) budoucnost (13) ]. Nalezeno 19 veršù.
2. Samuel 7:19...jsi domu svého služebníka dokonce přislíbil budoucnost. Bývá snad takový úděl člověka, Hospodine, Pane...
1. Letopisů 17:17... Bože, takže jsi domu svého služebníka přislíbil budoucnost! Pohlédl jsi na , Hospodine Bože, jako kdybych...
Žalmy 37:37...Pohleď na poctivé, všímej si upřímnýchbudoucnost patří pokojným. Všichni vzpurní však budou...
Přísloví 23:18...nechovej, v úctě k Hospodinu žij každý denBudoucnost totiž patří tobě - tvá naděje nezklame!...
Přísloví 24:14...tak zachutná tvé duši moudrost - najdeš-li jibudoucnost patří tobě, tvá naděje nezklame! Nečíhej,...
Přísloví 24:20...se nemusíš zlobit, darebákům nemáš co závidětBudoucnost nečeká lidi zlé, svíce darebáků uhasne! Cti...
Kazatel 3:22...údělem. Vždyť kdo mu nahlédnout, co chystá budoucnost? Když jsem se rozhlédl, znovu jsem viděl jen...
Kazatel 7:14...druhý, aby si člověk nikdy nebyl jist, co skrývá budoucnost. Za dnů své marnosti jsem viděl všechno:...
Kazatel 8:7... co se bude dít. Kdo jen mu prozradí, co chystá budoucnost? Nikdo neovládne vítr, aby jej lapil, dnem svojí...
Izaiáš 41:23...jak to dopadne. Nebo nám řekněte, co stane se, o budoucnosti nám povězte, poznáme, že jste bohové!...
Izaiáš 45:11...Hospodin, Izraelův Svatý, který jej utvořil: Na budoucnost se chcete vyptávat? O mých dětech, o díle...
Jeremiáš 12:4...země jsou tak zlí? Přitom však říkají: "Do naší budoucnosti mu nic není!" "Když unavuje běžet s pěšími,...
Jeremiáš 29:11...úmyslu váš prospěch, a ne neštěstí; chci vám dát budoucnost a naději. Když budete ke mně volat a přicházet...
Ezechiel 12:27...se splní za dlouhé roky. Prorokuje o vzdálené budoucnosti.' Proto jim řekni: Tak praví Panovník Hospodin...
Ezechiel 38:16...můj lid Izrael jako mračno, jež přikrývá zemi. V budoucnosti , Gogu, přivedu proti své zemi, aby národy...
Daniel 8:26...však zachovej v tajnosti, neboť se týká vzdálené budoucnosti." Daniel jsem tehdy klesl vyčerpáním a...
Skutky 16:16...přinášela svým pánům veliké zisky předpovídáním budoucnosti. Začala za Pavlem a za námi chodit a...
1. Korintským 3:22... svět, život nebo smrt, přítomnost nebo budoucnost - všechno je vaše, vy jste Kristovi a Kristus...
1. Timoteus 6:19...s ostatními. Tak si nastřádají dobrý základ pro budoucnost a chopí se opravdového života. Timoteji, opatruj...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |