Budiž

Hledám varianty 'budiž' [ budiž ]. Nalezeno 13 veršù.
Soudců 5:2...v Izraeli, když jeho lid je ochotný - veleben budiž Hospodin! Slyšte to, králové, vladaři, naslouchejte,...
Soudců 5:9... s těmi z lidu, kdo jsou ochotní - veleben budiž Hospodin! Vy jezdci na plavých oslicích, kteří sedíte...
Růt 3:13...noc. Splní-li ti zítra příbuzenskou povinnostbudiž, vykoupí. Pokud ji ale nesplní, pak, jakože je...
2. Samuel 2:14...mládenci a ukáží před námi, co dovedou." "Budiž, předstoupí," odpověděl Joáb. Nastoupili tedy, z...
Ezdráš 6:12...dům Boží. , Dareios, vydávám toto nařízeníBudiž provedeno bezodkladně. Hejtman zaeufratského kraje...
Ester 3:14...kdo po nich ukořistí, si nechá. Tento edikt budiž zařazen mezi zákony v každé jednotlivé provincii a...
Ester 8:13...dne dvanáctého měsíce zvaného adar. Tento edikt budiž zařazen mezi zákony v každé jednotlivé provincii a...
Ezechiel 4:15...Nikdy jsem nevzal do úst žádnou ohavnost!" "Budiž," odpověděl mi. "Dovoluji ti místo lidských lejn...
1. Korintským 6:12...Krista a Duchem našeho Boha. "Všechno smím" - budiž, ale ne všechno je prospěšné. Všechno smím, ale ničím...
1. Korintským 6:13...břichu a břicho jídlu - Bůh jednou zruší obojí." Budiž, tělo však nepatří smilstvu, ale Pánu a Pán tělu....
1. Korintským 7:2...psali: "Pro muže je lepší obejít se bez ženy" - budiž, ale abyste se vyvarovali smilstva, každý muž...
1. Korintským 10:23...Jsme snad silnější než on? "Všechno smím" - budiž, ale ne všechno je prospěšné; všechno smím, ale ne...
2. Korintským 12:16...když čím více vás miluji, tím méně jsem milovánBudiž, nikdy jsem vás nezatěžoval. Jako chytrák jsem vás...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |