Budícímu

Hledám varianty 'budícímu' [ budícímu (1) budící (5) ]. Nalezeno 6 veršù.
Izaiáš 18:2...národu lesklé pleti, k lidu široko daleko budícímu děs, k panovačnému národu podivné řeči, do země...
Izaiáš 18:7...urostlý národ lesklé pleti, lid široko daleko budící děs, panovačný národ podivné řeči ze země protkané...
Jeremiáš 25:18...králi a velmoži, aby z nich zbyly jen trosky budící děs, posměch a nadávky (jak je tomu dnes);...
Jeremiáš 44:22...jste páchali, teď z vaší země zbyly jen trosky budící děs a nadávky, kde se dodnes nebydlí. To proto,...
Ezechiel 1:22...prostíralo cosi jako třpytivá křišťálová klenbabudící hrůzu. Pod tou klenbou bytosti vzpínaly křídla k...
Ezechiel 8:3...vnitřního nádvoří, kde trůnila urážlivá socha budící žárlivý hněv. A hle - byla tam sláva Boha Izraele...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |