Buřičů

Hledám varianty 'buřičů' [ buřičů (2) buřiči (3) buřiče (1) ]. Nalezeno 6 veršù.
Numeri 20:10...před skálu. Řekl jim: "Nuže, slyšte, vy buřiči - máme vám z této skály vyvést vodu?" Nato se Mojžíš...
Přísloví 24:21...Hospodina, synu, a také krále, nezačínej sibuřiči. Vždyť jejich zkáza přijde nenadále; jak budou oba...
Izaiáš 65:2...Jsem tu!" Po celé dny jsem ruce vztahoval k lidu buřičů, kteří chodí cestou nedobrou za vlastní představou....
Jeremiáš 6:28...ryzost jejich cest. Všichni jsou to zatvrzelí buřiči, jako by byli z bronzu nebo železa; pomlouvají, kudy...
1. Timoteus 1:9...pro spravedlivého. Vztahuje se na zločincebuřiče, na bezbožné a hříšné, na bezvěrce, na ty, kterým...
Titus 1:10...učením, ale i přemáhat odpůrce. Je totiž spousta buřičů, žvanilů a svůdců, zvláště mezi obřezanými, a těm se...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |