Brodem

Hledám varianty 'brodem' [ brody (6) brodů (1) brodu (1) brodem (1) brodech (1) ]. Nalezeno 9 veršù.
Jozue 2:7...tedy vyrazili za nimi směrem k Jordánu, kde jsou brody. Jakmile opustili město, brána se ihned zavřela....
Soudců 3:28..." Sestoupili za ním, obsadili Moábcům jordánské brody a nedovolili nikomu přecházet. Pobili tenkrát asi 10...
Soudců 7:24...z hor odříznout Midiánce! Obsaďte jim jordánské brody k Bet-baře." Všichni Efraimští muži se tedy...
Soudců 12:5...Gileáďané tehdy Efraimcům obsadili jordánské brody, a kdykoli někdo z efraimských uprchlíků žádal:...
Soudců 12:6...ho a zamordovali. Tenkrát u těch jordánských brodů padlo 42 000 Efraimců. Jiftach soudil Izrael šest let...
2. Samuel 15:28...jeho syn Jonatan. Počkám totiž v poušti naproti brodu, než od vás dostanu další zprávu." A tak Sádok s...
2. Samuel 17:16...pošlete Davidovi zprávu: ‚Nenocuj v poušti před brodem. Ihned překroč Jordán - jinak je s králem i všemi...
Izaiáš 16:2...Dcery sionské. Moábské dcery jsou při arnonských brodech jak vyplašené ptáče z hnízda vyhnané. "Poraďte se a...
Jeremiáš 51:32... že město padlo ze všech stran! Byly obsazeny brody, v močálech hoří rákosí, bojovníci jsou zděšeni! Tak...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |