Bratrské

Hledám varianty 'bratrské' [ bratrskou (3) bratrské (4) bratrská (1) ]. Nalezeno 7 veršù.
Amos 1:9...dost! Za to, že prodávali vyhnance Edomským a na bratrskou smlouvu ani nevzpomněli, sešlu na hradby Týru...
Římanům 12:10...ke zlu, tíhněte k dobru. Milujte se navzájem bratrskou láskou, projevujte si navzájem uctivost. V...
1. Tesalonickým 4:9... ale Boha, který vám dává svého svatého Ducha. O bratrské lásce vám není potřeba nic psát. Sami jste se...
Židům 13:1...náš Bůh je stravující oheň.  Bratrská láska zůstává. Nezapomínejte na pohostinnost -...
1. Petr 1:22...pravdě očistili své duše k nepředstírané bratrské lásce, milujte vroucně jedni druhé z čistého srdce...
1. Petr 3:8... Konečně, buďte všichni svorní, soucitní, plní bratrské lásky, milosrdní a skromní. Neodplácejte zlo zlem...
2. Petr 1:7...vytrvalost, k vytrvalosti zbožnost, ke zbožnosti bratrskou náklonnost a k bratrské náklonnosti lásku. Když v...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |