Bratrance

Hledám varianty 'bratrance' [ bratranec (3) bratrance (3) ]. Nalezeno 6 veršù.
Leviticus 10:4...strýce, a řekl jim: "Přistupte a vyneste své bratrance od svatyně ven za tábor!" Přistoupili tedy a...
Leviticus 25:49...trvat i poté, co se prodal. Jeho bratr, strýc či bratranec nebo jiný pokrevní příbuzný z jeho rodu ho...
Jeremiáš 32:8...nádvoří podle Hospodinova slova přišel můj bratranec Chanamel a řekl mi: "Koupil bys pole v Anatotu...
Jeremiáš 32:9... a tak jsem to pole v Anatotu od svého bratrance Chanamela koupil za 17 šekelů stříbra. Podepsal...
Jeremiáš 32:12...Machsejášova. Učinil jsem to v přítomnosti svého bratrance Chanamela, v přítomnosti svědků, kteří ten kupní...
Koloským 4:10...vás můj spoluvězeň Aristarchos, Barnabášův bratranec Marek (o něm jste dostali pokyny: pokud k vám...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |