Bradami

Hledám varianty 'bradami' [ brady (2) bradu (2) bradou (1) bradě (8) bradami (1) ]. Nalezeno 13 veršù.
Leviticus 13:29...nějaký muž nebo žena postižen na hlavě nebo na bradě, kněz ránu prohlédne: Bude-li napohled hlubší než...
Leviticus 13:30...prašivina, druh malomocenství na hlavě nebo na bradě. Když ale kněz ránu prašiviny prohlédne a ta nebude...
Leviticus 19:27...si vlasy na skráních a nezkracuj si vousy na bradě. Nedělejte si na těle smuteční jizvy ani žádné...
Leviticus 21:5...lysinu na hlavě, nesmí si zastřihávat vousy na bradě ani si dělat jizvy na těle. jsou svatí svému Bohu...
1. Samuel 21:14...Vyrýval značky na vrata brány a pouštěl sliny po bradě. "Copak nevidíte, že je to blázen?" řekl Achiš svým...
2. Samuel 10:4...Davidovy služebníky zajal, oholil jim polovinu brady, roucha jim uřezal v půli u zadnic a tak je poslal...
Žalmy 133:2...jednotě! Jak vzácný olej na hlavě, stékající po bradě - po bradě Áronově tekoucí, po jeho rouchu po cíp....
Izaiáš 3:16...Sionské dcery jsou namyšlené, procházejí sebradou nahoře a se svůdnýma očima drobně cupitají sem a tam...
Izaiáš 7:20... a oholí vám hlavu i chlupy na nohách, babradu vám ostříhá. V ten den člověku zůstane jen kravka a...
Izaiáš 8:8... rozlije se a rozvodní, takže dosáhne po bradu. Roztáhne křídla a naplní tvou zemi od obzoru k...
Izaiáš 15:2...Moábci kvílejí. Všechny hlavy oholeny, všechny brady ostříhány, v pytlovině chodí v ulicích a na střechách...
Izaiáš 30:28... jeho dech jako řeka v povodni, která bradě vystoupí - přichází přesít národy sítem marnosti,...
Jeremiáš 41:5... Šíla a Samaří osmdesát poutníků s oholenými bradami, roztrženými rouchy a se smutečními jizvami. Měli s...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |