Brázdy

Hledám varianty 'brázdy' [ brázdy (4) brázdu (1) brázdami (1) brázda (1) brázd (1) ]. Nalezeno 8 veršù.
Job 31:38...princ! Jestli půda křičí proti mně a její brázdy pláčí společně, jestli jsem její plody jedl...
Job 39:10...nocovat ve tvé stáji? Můžeš ho provazy udržetbrázdy? Bude za tebou orat v údolích? Spolehneš na něj,...
Job 41:24...moře pění jak voňavkářův kelímek. Ve vodě za ním brázda třpytí se, jako by šediny narostly hlubině. Nikdo na...
Žalmy 65:11...lidem obilí. Ty přece zemi zúrodňuješ, zaléváš brázdy, hroudy rozdrtíš, hojnými lijáky ji obměkčuješ a...
Žalmy 129:3...nezmohli! Přes moje záda oráči orali dlouhými brázdami. Spravedlivý je však Hospodin - přesekal provazy...
Žalmy 141:7...jsem, všichni poznají. Jako když oráč rozčísne brázdu v zemi, poletí jejich kosti do chřtánu podsvětí! ...
Izaiáš 28:24...pořád oře, aniž by kdy sel? Copak stále ryje brázdy a vláčí pole své? Copak jakmile urovná ornici,...
Izaiáš 28:25... nezasívá kopr, nerozhazuje kmín? Copak do těch brázd neseje pšenici, ječmen do řádků a špaldu na kraji?...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |