Brát

Hledám pøesnì 'brát'. Nalezeno 10 veršù. Další varianty: brát (10) brány (144) bránu (29) bráno (1) bráni (1) brána (38) brán (3) brali (4) bral (8) beru (3) berte (7) berou (6) berme (1) berete (1) bereš (5) bere (16) ber (2)
Genesis 19:14...tedy šel promluvit se svými zeti, kteří si měli brát jeho dcery: "Vstaňte a pojďte odsud pryč, neboť...
Genesis 34:16... obřezat. Pak vám budeme dávat své dcerybrát si vaše, budeme bydlet s vámi a budeme jeden lid....
Exodus 10:26...s námi - nezůstane tu ani kopyto. Budeme z nich brát, co bude potřeba ke službě Hospodinu, našemu Bohu. Než...
Deuteronomium 21:10...a Hospodin ti je vydá do rukou, budeš je moci brát do zajetí. Spatříš-li mezi zajatými krásnou ženu a...
2. Samuel 14:14...rozlitá, která se nedá posbírat. Bůh ale nechce brát život. Připravuje způsoby, aby od něj vyhnanec...
2. Královská 5:26...řekl mu na to Elíša. "Copak je teď vhodná chvíle brát stříbro a šaty, háje a vinice, brav a skot, sluhy a...
Ezechiel 46:18...pro jeho syny - musí to zůstat jim. Vládce nesmí brát nic z dědičného podílu lidu, nesmí je vytlačovat z...
Zachariáš 14:21...zástupů. Všichni obětující budou přicházetbrát si je a vařit v nich. V onen den nebude v chrámu...
Marek 16:18...démony, budou mluvit v nových jazycích, budou brát hady, a kdyby vypili něco jedovatého, nijak jim to...
2. Korintským 13:2... když jsem pryč: se k vám vrátím, nebudu brát ohled na ty, kdo zůstali v hříchu, ani na nikoho...

Slova obsahující brát: brát (10) neobrátí (1) neobrátil (1) neobrátili (5) neobrátilo (1) neobrátíte (1) obrátí (51) obrátil (85) obrátila (10) obrátili (25) obrátilo (5) obrátily (1) obrátím (33) obrátíš (8) obrátit (10) obrátíte (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |