Brána

Hledám pøesnì 'brána'. Nalezeno 29 veršù. Další varianty: brát (10) brány (144) bránu (29) bránou (9) branou (20) bráno (1) bráni (1) bráně (64) branami (13) branám (9) branách (21) brána (38) brán (3) bran (25) brali (4) bral (8) beru (3) berte (7) berou (6) berme (1) berete (1) bereš (5) bere (16) ber (2)
Genesis 28:17...nic jiného než Boží dům a toto musí být nebeská brána!" Časně ráno pak Jákob vstal, vzal kámen, který měl...
Exodus 38:15...třemi patkami z druhé strany. Uprostřed pak byla brána nádvoří. Všechny zástěny kolem nádvoří byly ze...
Jozue 2:5...odkud. Odešli, když se za soumraku měla zavírat brána. Kam se vydali, nevím. Běžte rychle za nimi, je...
Jozue 2:7...Jordánu, kde jsou brody. Jakmile opustili městobrána se ihned zavřela. Zvědové ještě ani neulehli, když k...
1. Královská 14:10...do posledního pacholka. Jako se od hnoje zametá brána, vymetu jeho dům dočista. Kdo Jeroboámovi zemře ve...
Žalmy 118:20... jimi projdu vzdát Hospodinu dík! Toto je brána Hospodinova, tudy spravedliví projít smí. Ty jsi ...
Izaiáš 24:12...do vyhnanství. Z města zůstaly pusté troskybrána roztříštěna na kusy. Toto se stane na zemi mezi...
Ezechiel 26:2... protože Týr nad Jeruzalémem volal, ‚Hohóbrána národů je rozražena, otevřela se mi dokořán, zbohatnu...
Ezechiel 40:11...straně měly vždy stejné rozměry. Změřil vchod do brány: byl 10 loktů široký a samotná brána byla 13 loktů...
Ezechiel 40:13...jednoho výklenku po zadní stěnu druhého byla ta brána 25 loktů široká. Změřil také síň: kolem dokola k...
Ezechiel 40:15...průčelí po průčelí síně na opačné straně byla brána 50 loktů dlouhá. Po stranách brány vedla do výklenků...
Ezechiel 40:23...protilehlé straně měla síň. Stejně jako východní brána i tato severní stála naproti bráně vedoucí do...
Ezechiel 40:25...a měly stejné rozměry jako ty předchozí. Sama brána i její síň měla po stranách okénka stejně jako ty...
Ezechiel 40:27... I zde na jižní straně stála ještě další brána vedoucí do vnitřního nádvoří. Od této brány naměřil k...
Ezechiel 40:29...síň měly stejné rozměry jako ty předchozí. Sama brána i její síň měla po stranách okénka a byla 50 loktů...
Ezechiel 40:33...síň měly stejné rozměry jako ty předchozí. Sama brána i její síň měla po stranách okénka a byla 50 loktů...
Ezechiel 40:48...po jedné i druhé straně: byly 5 loktů silnéBrána měla šířku 14 loktů a její zárubně po jedné i druhé...
Ezechiel 44:2...svatyně, obrácené k východu. Byla zavřená. "Tato brána zůstane zavřená," řekl mi Hospodin. "Nebude se...
Ezechiel 46:1...a olej." Tak praví Panovník Hospodin: "Východní brána vnitřního nádvoří bude po šest pracovních dnů zavřená...
Ezechiel 46:2...sobotní den a v den novoluní se otevře. Tehdy do brány zvenku skrze síň vejde vládce a zastaví se u jejích...
Ezechiel 46:12...zápalná nebo pokojná - otevře se mu východní brána, aby přinesl svou zápalnou nebo pokojnou oběť tak...
Ezechiel 48:31...straně měřící 4 500 loktů budou tři městské brány pojmenované podle izraelských kmenů: brána Rubenova,...
Ezechiel 48:32... Na východní straně měřící 4 500 loktů budou tři brány: brána Josefova, brána Benjamínova a brána Danova. Na...
Ezechiel 48:33... Na jižní straně měřící 4 500 loktů budou tři brány: brána Šimeonova, brána Isacharova a brána Zabulonova...
Ezechiel 48:34... Na západní straně měřící 4 500 loktů budou tři brány: brána Gádova, brána Ašerova a brána Neftalímova. ...
Zachariáš 14:10...nepohnutelně stát a bude se tyčit od Benjamínské brány tam, kde stávala stará brána, k bráně Nárožní a od...
Matouš 7:13...tom spočívá Zákon i Proroci." "Vcházejte těsnou branou. Prostorná brána a široká cesta vede do záhuby a...
Matouš 7:14...cesta vede do záhuby a kdekdo tudy kráčí. Těsná brána a úzká cesta však vede k životu a málokdo ji nachází....
Skutky 3:2...ho pokládali u chrámových vrat zvaných Krásná brána, aby si od těch, kdo vcházeli do chrámu, něco...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |