Bosý

Hledám varianty 'bosý' [ bosý (3) bosou (1) bosé (1) bosá (2) bos (1) ]. Nalezeno 8 veršù.
2. Samuel 15:30...horu a celou cestu plakal, hlavu zahalenoubos. Také všichni, kdo byli s ním, si zahalili hlavu a...
Izaiáš 20:2...si obuv z nohou." Učinil to tedy a chodil nahýbosý. Potom Hospodin řekl: "Jako můj služebník Izaiáš...
Izaiáš 20:3...můj služebník Izaiáš chodil tři roky nahýbosý, aby byl divem a znamením proti Egyptu a Habeši, právě...
Izaiáš 20:4...a habešské vyhnance, mladíky i starce - nahébosé, s holými zadky, k zostuzení Egypta. Ti, kdo spoléhali...
Ezechiel 16:7... vyrašilo ochlupení, pořád jsi ale byla nahábosá. Znovu jsem šel okolo a uviděl , a hle - přišel tvůj...
Ezechiel 16:22...na mládí, na dny, kdy jsi byla nahábosá a zmítala ses v krvi. Běda! Běda ti! praví Panovník...
Ezechiel 16:39...šaty, seberou ti šperky a nechají nahoubosou. Přivedou na tebe dav, aby kamenovali a probodali...
Micheáš 1:8..." Proto naříkám a běduji, vysvlečen chodímbosý. Jako šakali musím výt a kvílím jako pštrosi....
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |