Bos

Hledám varianty 'bos' [ bosý (3) bosou (1) bosé (1) bosá (2) bos (1) ]. Nalezeno 8 veršù.
2. Samuel 15:30...horu a celou cestu plakal, hlavu zahalenoubos. Také všichni, kdo byli s ním, si zahalili hlavu a...
Izaiáš 20:2...si obuv z nohou." Učinil to tedy a chodil nahýbosý. Potom Hospodin řekl: "Jako můj služebník Izaiáš...
Izaiáš 20:3...můj služebník Izaiáš chodil tři roky nahýbosý, aby byl divem a znamením proti Egyptu a Habeši, právě...
Izaiáš 20:4...a habešské vyhnance, mladíky i starce - nahébosé, s holými zadky, k zostuzení Egypta. Ti, kdo spoléhali...
Ezechiel 16:7... vyrašilo ochlupení, pořád jsi ale byla nahábosá. Znovu jsem šel okolo a uviděl , a hle - přišel tvůj...
Ezechiel 16:22...na mládí, na dny, kdy jsi byla nahábosá a zmítala ses v krvi. Běda! Běda ti! praví Panovník...
Ezechiel 16:39...šaty, seberou ti šperky a nechají nahoubosou. Přivedou na tebe dav, aby kamenovali a probodali...
Micheáš 1:8..." Proto naříkám a běduji, vysvlečen chodímbosý. Jako šakali musím výt a kvílím jako pštrosi....

Slova obsahující bos: agabos (2) bos (1) bosá (2) bosé (1) boskatu (1) bosou (1) bosra (1) bosrou (1) bosru (1) bosry (3) bosře (2) bosý (3) hrubostí (2) libosti (2) nelibost (1) slabost (3) slabosti (11) slabostí (3) slabostmi (4)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |