Bolestnou

Hledám varianty 'bolestnou' [ bolestnou (1) bolestného (1) bolestné (1) bolestná (1) ]. Nalezeny 4 verše.
Genesis 50:10...poblíž Jordánu, dali se do hlubokéhobolestného truchlení. Po sedm dní tam Josef pořádal...
2. Letopisů 6:29...ze všeho tvého lidu Izraele připustil, že jdebolestnou ránu, a vzepjal by ruce k tomuto chrámu,...
Kazatel 6:2...nechá je užívat někomu cizímu. Jak je to marnébolestné! Kdyby měl člověk třeba sto dětí a dožil se velké...
Jeremiáš 14:17...zastavit. panenská dcera je těžce zraněnábolestná rána můj lid postihla. Jdu-li do kraje, hle -...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |