Bohoslužebná

Hledám varianty 'bohoslužebná' [ bohoslužebné (4) bohoslužebná (4) ]. Nalezeno 8 veršù.
Exodus 31:10...jeho náčiní, umyvadlo i jeho podstavec, svatá bohoslužebná roucha kněze Árona, roucha jeho synů ke konání...
Exodus 35:19...Příbytku, kolíky nádvoří a jejich lanabohoslužebná roucha pro službu ve svatyni, svatá roucha...
Exodus 39:1... Z modré, purpurové a šarlatové látky zhotovili bohoslužebná roucha pro službu ve svatyni. Připravili také...
Exodus 39:41...náčiní ke službě v Příbytku, ve Stanu setkáváníbohoslužebná roucha pro službu ve svatyni, svatá roucha...
2. Královská 25:14... lopaty, kratiknoty, pohárky a všechno bronzové bohoslužebné náčiní. Velitel gardistů pobral pánvice, mísy...
Ezdráš 7:19...za vhodné podle vůle vašeho Boha. Chrámové bohoslužebné náčiní, jež ti bylo svěřeno, však do...
Jeremiáš 52:18... obětní mísy, pohárky a všechno bronzové bohoslužebné náčiní. Velitel gardistů pobral misky, pánvice...
Židům 9:21..." Právě tak pokropil tou krví i stánek a všechno bohoslužebné náčiní. Podle Zákona se téměř všechno očišťuje...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |