Bohoslužba

Hledám varianty 'bohoslužba' [ bohoslužby (3) bohoslužbu (2) bohoslužbě (2) bohoslužba (3) ]. Nalezeno 10 veršù.
2. Letopisů 29:35...oběti. Tak byla v Hospodinově chrámu obnovena bohoslužba. Ezechiáš i všechen lid se radovali z toho, co...
2. Letopisů 35:10...beránků a 500 býčků. Když bylo vše připravenobohoslužbě, kněží podle králova rozkazu zaujali svá místa,...
Nehemiáš 13:10... takže se všichni levité i zpěváci konající bohoslužbu uchýlili ke svým polím. Vytkl jsem to...
Římanům 9:4...synovství, sláva i smlouvy, jim byl dán Zákonbohoslužba i zaslíbení, jejich jsou otcové a z nich tělesně...
Římanům 12:1... svatou a příjemnou oběť; to bude vaše pravá bohoslužba. Nenechte se formovat tímto světem - raději se...
Židům 9:1...zaniká. Ta první smlouva měla svá pravidla bohoslužby a také svatyni, ovšem pozemskou. Byl vztyčen...
Židům 9:6...kněží neustále do jeho první části, kde konají bohoslužbu. Do druhé však jen jednou za rok vchází...
Židům 9:9...nemohou dokonale očistit svědomí toho, kdo se  bohoslužby účastní. Všechna ta tělesná pravidla o pokrmech,...
Židům 10:2...k dokonalosti. (Jinak by je účastníci této bohoslužby dávno přestali přinášet, protože by byli...
Židům 10:11...těla Ježíše Krista. Každý kněz denně pokračujebohoslužbě, při níž znovu a znovu přináší stejné oběti,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |