Boháč

Hledám varianty 'boháč' [ boháčů (1) boháči (5) boháčem (1) boháče (3) boháč (19) ]. Nalezeno 29 veršù.
2. Samuel 12:4...spala, jako by byla jeho dcerou. Jednou k onomu boháči přišel pocestný. Jemu ale bylo líto vzít a připravit...
Ester 5:11...ženu Zereš, a vykládal jim, jaký je proslulý boháč a kolik synů a čím vším ho král poctil a vůbec jak...
Job 27:19... je ale chatrný jak chýše hlídačů. Ulehne jako boháč, a je to naposled; když oči otevře, nic mu nezbude....
Přísloví 13:8...bohatě, jiný spoustu peněz, a dělá chuďaseBoháč za sebe může dát výkupné, chudák výhrůžky sotva...
Přísloví 14:20... Chuďas je na obtíž i svému příteliboháče ale všichni milují. Kdo pohrdá svým bližním, hřeší,...
Přísloví 18:23...jej svou přízní obdařil. Chudák poníženě prosíboháč odpovídá hrubostí. Jsou tací přátelé, co jsou jen ke...
Přísloví 19:4...hloupost, v srdci ale na Hospodina zlostBoháč přátel habaděj, chuďas je opuštěn bez přátel....
Přísloví 22:2...peněz, nad stříbro a zlato je být oblíbenBoháč a chudák mají společné jedno: Stvořitelem obou je...
Přísloví 22:7...do jeho cesty - nesejde z , ani když zestárneBoháč panuje nad chudáky, dlužník je věřitelovým otrokem....
Přísloví 28:6...plně pochopí. Lepší poctivý chudák nežli zkažený boháč. Rozumný syn pečlivě plní Zákon, přítel hodovníků je...
Přísloví 28:11...poctivých, na bezúhonné čeká skvělé dědictvíBoháč sám sobě připadá moudrý, rozumný chudák ho však...
Kazatel 5:11...pracoval, ten sladce spí, jedl málo nebo mocboháč však nespí pro sytost. Je hrozná bolest, kterou jsem...
Kazatel 10:20...na penězích. Nezlořeč králi, byť jenom v mysliboháči nezlořeč ani v ložnici; nebeské ptactvo to všechno...
Izaiáš 5:17...budou pást jako na vlastních loukách, v troskách boháčů se budou pást kůzlata. Běda těm, kdo táhnou vinu za...
Izaiáš 53:9...měl být pohřben se zločinci, octl se v hroběboháčem; nikdy se totiž nedopustil křivdy a v ústech neměl...
Jeremiáš 9:22...svou moudrostí ani hrdina svým hrdinstvím ani boháč svým bohatstvím. Kdo se chce chlubit, se chlubí...
Micheáš 6:12...nepoctivé váhy a falešná závaží v mošně? Vaši boháči jsou násilníci a vaši občané mluví lež; hovoří...
Matouš 19:23...Ježíš řekl svým učedníkům: "Amen, říkám vám, pro boháče je nesnadné vstoupit do nebeského království. A...
Matouš 19:24...znovu: To spíše projde velbloud uchem jehly než boháč do Božího království." Když to učedníci uslyšeli,...
Marek 10:25...To spíše projde velbloud uchem jehly než boháč do Božího království." V naprostém ohromení se jeden...
Lukáš 16:21...se najíst aspoň tím, co spadlo ze stolu toho boháče. Dokonce i psi přicházeli a lízali mu vředy. Jednoho...
Lukáš 16:22...ho odnesli do Abrahamova náručí. Zemřel i onen boháč a byl pohřben. Když v pekle pozvedl v mukách oči,...
Lukáš 16:24...a Lazara v jeho náručí. ‚Otče Abrahame,' zvolal boháč, ‚smiluj se nade mnou! Pošli Lazara, smočí koneček...
Lukáš 16:30... ‚ poslouchají je!' ‚To ne, otče Abrahame,' boháč na to. ‚Kdyby k nim ale přišel někdo z mrtvých,...
Lukáš 18:25...To spíše projde velbloud uchem jehly než boháč do Božího království." "Kdo tedy může být spasen?"...
Lukáš 19:2...muž jménem Zacheus, hlavní výběrčí daní a veliký boháč. Toužil se podívat, kdo je Ježíš, ale kvůli davu...
Jakub 1:11...ze vší nádhery nic nezbývá. Právě tak uvadne boháč při všech svých počinech. Blaze člověku, který...
Jakub 5:1...správně, ale nejednat je hřích. A teď vyboháči - plačte a naříkejte nad bídami, jež vás čekají....
Zjevení 6:15...pohnuly ze svého místa. Králové země a velmožiboháči, vojevůdci i mocní, každý otrok i každý svobodný se...

Slova obsahující boháč: boháč (19) boháče (3) boháčem (1) boháči (5) boháčů (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |