Bodláčím

Hledám varianty 'bodláčím' [ bodláčím (7) bodláčí (13) ]. Nalezeno 20 veršù.
Genesis 3:18... budeš jíst v útrapách; bude ti plodit trníbodláčí a ty budeš jíst polní byliny. V potu tváře budeš...
Soudců 8:7... "za tohle vás nechám zmrskat pouštním trnímbodláčím!" Vydal se odtud vzhůru do Penuelu a požádal tam o...
Soudců 8:16...a dal Sukotským za vyučenou pouštním trnímbodláčím. V Penuelu pak zbořil věž a pobil měšťany...
Job 31:40...a mořil její nájemce - pak mi vzejde bodláčí místo pšenice a plevel místo ječmene!" Zde Jobova...
Izaiáš 5:6...ladem ležela, neprořezaná, neokopaná, trnímbodláčím celá zarostlá. Navíc i mrakům poručím, na ni...
Izaiáš 7:23...tisícem keřů za tisíc stříbrných zaroste trnímbodláčím. Člověk se tam odváží jen s lukem a šípy, neboť...
Izaiáš 7:24...s lukem a šípy, neboť celá zem zaroste trnímbodláčím. Na žádnou ze strání kdysi obdělávaných motykou se...
Izaiáš 7:25...motykou se nevydáš ze strachu z trníbodláčí. Budou z nich dobytčí pastviny, budou zdupány...
Izaiáš 9:17...udeřit! Zlo totiž vzplálo plameny, polyká trníbodláčí, zapaluje i lesní houštiny, se sloupy dýmu...
Izaiáš 10:17...v jediném dni ten oheň pohltí jejich trníbodláčí. Jejich krásné lesy i zahrady ke kořenům vypálí,...
Izaiáš 27:4...neškodil. se nezlobím. Objeví-li se trníbodláčí, vstoupím s ním do války a úplně je vypálím. ...
Izaiáš 34:13...paláce zarostou hložím, jejich pevnosti trnímbodláčím; obrátí se v doupě šakalí a v útočiště pro pštrosy...
Ezechiel 2:6...se ani jejich slov, i když jsi obklopen trnímbodláčím a žiješ mezi štíry. Neboj se jejich slov a nelekej...
Ezechiel 28:24... kteří jej bodají jako trní a píchají jako bodláčí. Tehdy poznají, že jsem Panovník Hospodin. Tak...
Ozeáš 9:6...poklady si vezme trní, v jejich příbytcích bude bodláčí. Přišly dny zúčtování, přišly dny odplaty. Izrael...
Ozeáš 10:8...hřích - a na jejich oltářích vzroste trníbodláčí. Tehdy řeknou horám: "Skryjte nás," a pahorkům:...
Micheáš 7:4...z nich je jako trní, poctivec horší než plotbodláčí. přichází ten vyhlížený den - den, kdy se s...
Matouš 7:16...ovoci. Sklízejí se snad hrozny z trní a fíkybodláčí? Tak tedy každý dobrý strom nese dobré ovoce a...
Lukáš 6:44...po vlastním ovoci: z trní se nesbírají fíky a z bodláčí se nesklízejí hrozny. Dobrý člověk vynáší z dobrého...
Židům 6:8... je na Boží požehnání. Pokud však plodí jen bodláčí a trní, je bezcenná a blízká prokletí - nakonec ji...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |