Bodají

Hledám varianty 'bodají' [ bodali (1) bodala (1) bodají (4) ]. Nalezeno 6 veršù.
1. Královská 18:28...Křičeli, co mohli, a podle svého zvyku se bodali noži a oštěpy, z nich crčela krev. Minulo poledne...
Žalmy 59:8...městě běhají. Pohleď, co ústy prskají! Svými rty bodají jako dýkami - myslí si: "Kdo to uslyší?" Tobě jsou,...
Žalmy 73:21...hořkost naplnila, v útrobách když bolest bodala, nechápavý jsem byl, nic jsem neznal, jak tupé zvíře...
Žalmy 140:4...zlo, těmi, kdo každý den rozněcují boj. Jako had bodají svými jazyky, zmijí jed skrývají pod svými rty! séla...
Přísloví 12:18...o pravdě, křivopřísežník podvádí. Unáhlené řeči bodají jako meče, jazyk moudrých je ale jako lék....
Ezechiel 28:24...nebude obklopen zlomyslnými sousedy, kteří jej bodají jako trní a píchají jako bodláčí. Tehdy poznají, že...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |