Božstvo

Hledám varianty 'božstvo' [ božstvům (1) božstvu (1) božstvo (1) božstvem (1) božstva (5) božstev (1) ]. Nalezeno 9 veršù.
Numeri 25:2...Moábkami. Ty je pozvaly k obětním hodům svého božstva a lid jedl a klaněl se jejich božstvu. Tak se...
Numeri 25:3...klaněl se jejich božstvu. Tak se Izrael spřáhlbožstvem Baal-peor. Hospodin vzplanul proti Izraeli hněvem....
1. Samuel 28:13... "Co vidíš?" "Vidím ze země vystupovat jakési božstvo," řekla žena. "Jak vypadá?" ptal se."Zvedá se...
2. Královská 1:2...posly a řekl jim: "Jděte se vyptat Baal-zebubabožstva Ekronu, jestli se z toho uzdravím." Hospodinův...
2. Královská 1:3...Bůh v Izraeli, že se jdete vyptávat Baal-zebubabožstva Ekronu? Nuže, toto praví Hospodin: Nejenže...
2. Královská 1:6...Bůh v Izraeli, že se necháváš ptát Baal-zebubabožstva Ekronu? Proto nejenže nevstaneš z lože, na něž jsi...
2. Královská 1:16...ale vyslal posly, aby se vyptávali Baal-zebubabožstva Ekronu. Proto nejenže nevstaneš z lože, na něž jsi...
2. Královská 17:31...spalovali své děti v ohni sefarvaimským božstvům Adramelechovi a Anamelechovi. K tomu pak ještě...
Skutky 17:18...a jiní: "Zdá se být zvěstovatelem cizích božstev!" (Kázal jim totiž Ježíše a vzkříšení z mrtvých.)...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |