Bloudícího

Hledám varianty 'bloudícího' [ bloudícího (1) bloudící (3) ]. Nalezeny 4 verše.
Deuteronomium 22:1... tvůj Bůh, dává za dědictví! Když uvidíš bloudícího býka či ovci svého bratra, nebuď lhostejný, ale...
Izaiáš 29:24...Izraele budou bázeň mít. Rozum dostanou duchem bloudící a ti, kdo reptali, se dají poučit. Běda vzpurným...
Matouš 18:12...devadesát devět na horách a nepůjde hledat tu bloudící? A když ji konečně najde, amen, říkám vám, že se z...
1. Petr 2:25... Jeho rány vás uzdravily! Byli jste přece jako bloudící ovce, ale teď jste se vrátili k Pastýři a Strážci...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |