Blaho

Hledám varianty 'blaho' [ blaho (4) blahem (1) ]. Nalezeno 5 veršù.
Genesis 30:13...Jákobovi druhého syna, Léa řekla: "To je pro  blaho! Ženy mi budou blahopřát!" Dala mu tedy jméno Ašer,...
2. Samuel 23:5...a stvrzenou? Všechnu tu spásu, všechno to blaho by rozkvést nenechal! Darebák jak trní vyvržen bude,...
Žalmy 16:11... ve tvé přítomnosti je plnost radosti, nekonečné blaho je po tvé pravici! Modlitba Davidova. Slyš,...
Izaiáš 53:5...proviněním, našimi vinami trýzněn byl; pro naše blaho snášel potrestání - byli jsme uzdraveni jeho ranami!...
Izaiáš 58:13... co chceš, když budeš sobotu nazývat svým blahem, Hospodinovým svatým a slavným dnem, a budeš ji...

Slova obsahující blaho: blaho (4) blahobyt (16) blahobytem (1) blahobytu (3) blahopřáním (2) blahopřát (2) blahořečí (1) blahořečil (1) blahoslavení (1) blahoslaví (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |