Blíž

Hledám varianty 'blíž' [ blíž ]. Nalezeno 10 veršù.
Genesis 18:23...Abraham ještě zůstal před Hospodinem. Přistoupil blíž a řekl: "Cožpak smeteš s ničemným také spravedlivého?...
Genesis 27:21... tvůj Bůh." Izák ale Jákobovi řekl: "Pojď blíž, na tebe sáhnu, můj synu, zda jsi opravdu můj syn...
Genesis 27:26...a on pil. Potom ho jeho otec Izák vyzval: "Pojď blíž, synu můj, a polib ." Přistoupil tedy a políbil ho....
Genesis 45:4...oněměli hrůzou, jak se ho lekli. "Pojďte ke mně blíž," řekl Josef svým bratrům. A když přišli blíž, řekl:...
Numeri 32:16...do záhuby!" Přistoupili tedy k Mojžíšovi blíž a řekli: "Chceme tu postavit ohrady pro svůj dobytek a...
Soudců 18:3... a tak tam přenocovali. Když k tomu domu přišli blíž, poznali po hlase toho levitského mladíka. Zašli tedy...
2. Samuel 20:17...jsi Joáb?" zeptala se ta žena, když k přišel blíž. "Ano," odpověděl. "Vyslechni, co ti poví tvá...
1. Královská 1:42... syn kněze Abiatara. Adoniáš ho vyzval: "Pojď blíž. Jsi ctihodný muž, jistě neseš dobré zprávy." "Nenesu...
Izaiáš 65:5...polévka! Přitom říkají: "Zůstaň tam a nechoď blíž, neboť jsem svatější než ty!" Takoví dráždí jak v...
Jeremiáš 30:21...jejich středu vzejde jejich panovník - přizvu ho blíž a on ke mně přistoupí. Vždyť kdo by se jinak odvážil...

Slova obsahující blíž: blíž (11) blíže (1) blíženců (1) blíží (40) blížil (12) blížila (1) blížili (2) blížily (3) blížíme (3) blížíš (1) blížit (1) nejblíže (3) nepřiblíží (9) nepřiblížil (1) nepřiblížili (1) nepřiblížím (1) nepřiblížíš (1) neublíží (8) neublížil (7) neublížili (3) neublížím (1) neublížíme (1) neublížíte (1) poblíž (37) přiblíží (7) přiblížil (20) přiblížila (4) přiblížili (7) přiblížily (1) přiblížíme (1) přiblížit (6) ublížení (2) ublíží (1) ublížil (11) ublížili (1) ublížím (1) ublížíš (1) ublížit (17)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |