Bláznovstvím

Hledám varianty 'bláznovstvím' [ bláznovstvím (3) bláznovství (6) ]. Nalezeno 9 veršù.
Žalmy 38:6... těžší, než unesu, je jejich břemeno! vlastní bláznovství mi rány zasadilo, rány, jež páchnou a mokvají....
Žalmy 69:6...neukradl, musím navracet! Ty, Bože, znáš moje bláznovství, viny před tebou se nikam neskryjí. se...
Žalmy 85:9...lidu, věrným svým): "Jen se nevracejí k svému bláznovství!" Jeho spása je blízko těm, kdo jej ctí, v naší...
1. Korintským 1:18... pro ty, kdo spějí k záhubě, je poselství kříže bláznovstvím, ale pro nás, kdo docházíme spásy, je to Boží...
1. Korintským 1:20...myslitel? Copak Bůh neobrátil moudrost světabláznovství? Bůh se ve své moudrosti nedal světu poznat...
1. Korintským 1:23...ukřižovaného - pro Židy pohoršení, pro pohany bláznovství, ale pro povolané, Židy či Řeky, Krista -...
1. Korintským 1:25...či Řeky, Krista - Boží moc a Boží moudrost. Boží bláznovství je totiž moudřejší než lidé a Boží slabost je...
1. Korintským 2:14...nepřijímá věci Božího Ducha, neboť jsou pro něj bláznovstvím, a nemůže je pochopit, neboť se jim rozumět...
1. Korintským 3:19...moudrý, neboť moudrost tohoto světa je u Boha bláznovstvím. Je přece psáno: "On chytá chytráky v jejich...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |