Bláznil

Hledám varianty 'bláznil' [ blázníš (1) bláznil (1) blázní (1) blázni (8) ]. Nalezeno 11 veršù.
1. Samuel 21:16...málo bláznů, že jste ho sem přivedli, aby mi tu bláznil? Tenhle mi vejít do domu?" Tak odtamtud David...
Žalmy 39:9... ze všech mých provinění, se mi prosím blázni nesmějí! Zůstanu tiše, neotevřu ústa, protože tys to...
Žalmy 74:22..., Bože, a veď svou při, vzpomeň, jak se ti blázni denně rouhají! Nezapomínej na řev svých nepřátel,...
Žalmy 107:17...rozbíjí brány z bronzu, láme železné závoryBlázni se vydali cestou zvrácenosti a za své viny trpěli....
Jeremiáš 5:4...jsem si: Jsou to jen chudáci; chovají se jako blázni, protože Hospodinovu cestu neznají, nevědí, co...
Matouš 23:17...přísahá při chrámovém zlatu, ten je zavázán.' Blázni! Slepci! Co je větší - zlato, nebo chrám, který to...
Lukáš 11:40... ale vaše nitro je plné hrabivosti a podlostiBlázni! Copak Ten, který stvořil vnějšek, nestvořil také...
Jan 10:20... Mnozí z nich říkali: "Je posedlý démonemblázní! Co ho posloucháte?" Jiní říkali: "Posedlý člověk...
Skutky 12:15...zprávou, že Petr stojí před branou. Říkali : "Blázníš?!" Když ale tvrdila, že je to pravda, řekli: "To...
Římanům 1:22...ocitlo ve tmě. Prohlašují se za moudré, ale jsou blázni. Slávu nesmrtelného Boha vyměnili za pouhé obrazy...
1. Korintským 4:10...světu - lidem i andělům. Z nás jsou kvůli Kristu blázni, ale vy jste v Kristu rozumní; my jsme slabí, vy...

Slova obsahující bláznil: bláznil (1) zbláznili (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |