Blátě

Hledám varianty 'blátě' [ bláto (8) blátem (1) blátě (2) bláta (4) ]. Nalezeno 15 veršù.
2. Samuel 22:43... Jako prach na zemi rozdrtil jsem je, jak bláto na ulici jsem je rozdupal! Z různic v lidu zachránils...
Job 27:16...stříbra jak prachu nakupil, i kdyby šatů jak bláta navršil, spravedlivý oblékne si, co on hromadil, jeho...
Job 30:19...drží za šaty, v límci košile chce uškrtit. Do bláta odmrštil, prachu a popelu jsem podobný. Křičím k...
Job 41:22...mu rostou na břiše, stopu nechává jak brány blátem vláčené. Hlubina kvůli němu jako v kotli vře, moře...
Žalmy 18:43... Jako prach ve větru rozdrtil jsem je, jak bláto na ulici jsem je rozdupal! Z různic v lidu zachránils...
Žalmy 55:23...on přece nikdy nenechá poctivé padnout do bláta. Zákeřné vrahy však ty, Bože, srazíš do jámy...
Izaiáš 41:25...východě vzývá jméno . Po vládcích dupe jako po blátě, jako když hrnčíř hlínu rozšlape. Kdo to říkal od...
Jeremiáš 38:22... ti tvívěrní přátelé'. Když jsi teď uvázlblátě, odvrátili se od tebe! Všechny tvé ženy i tvé děti...
Micheáš 7:10...tvůj Bůh?" Na vlastní oči se podívám, ho jak bláto na ulicích rozdupou! Bude to den obnovy tvých zdí,...
Zachariáš 9:3... stříbra nakupil jak prachu hromady a zlata jak bláta v ulicích. Hle! Panovník ho však vyžene, jeho hradby...
Zachariáš 10:5...z nich mocní bojovníci, rozdupou nepřátele jak bláto v ulicích. Budou se bít, neboť Hospodin bude s nimi a...
Jan 9:6..." Když to řekl, plivl na zem, udělal ze sliny bláto a pomazal mu jím oči. Potom mu řekl: "Jdi se umýt do...
Jan 9:11...se ho. Odpověděl: "Člověk jménem Ježíš udělal bláto, pomazal mi oči a řekl mi: ‚Jdi se umýt k rybníku...
Jan 9:14...přivedli k farizeům. Toho dne, kdy Ježíš udělal bláto a otevřel mu oči, totiž byla sobota. Farizeové ho...
Jan 9:15...zpovídali, jak prohlédl. "Položil mi na oči bláto, umyl jsem se a vidím," odpověděl jim. "Ten člověk...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |