Bláhový

Hledám varianty 'bláhový' [ bláhových (1) bláhový (3) bláhovému (1) bláhové (2) ]. Nalezeno 7 veršù.
Job 26:3...jsi bezmocného přímo zachránil! Jakou radu jsi bláhovému udělil! Jak hluboké pochopení jsi tu projevil!...
Kazatel 2:19...můj následník. Kdo , zda bude moudrý, anebo bláhový? Tak či tak získá vše, pro co jsem se lopotně...
Kazatel 7:17...trápit? Nebuď však ani příliš zlý a také nebuď bláhový. Proč máš předčasně umřít? Toho je dobré se držet a...
Ozeáš 7:11...tomu všemu. Efraim je jako holub, hloupýbláhový: Jednou volají k Egyptu, pak zas do Asýrie běhají....
Matouš 25:2...ženichovi. Pět z nich bylo rozumných a pět bláhových. Ty bláhové si s sebou vzaly lampy, ale žádný...
Matouš 25:3...z nich bylo rozumných a pět bláhových. Ty bláhové si s sebou vzaly lampy, ale žádný olej. Ty rozumné...
Matouš 25:8...vstaly a připravily si lampy. Tehdy řekly ty bláhové těm rozumným: ‚Dejte nám trochu svého oleje, naše...

Slova obsahující bláhový: bláhový (3) bláhových (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |