Biřice

Hledám varianty 'biřice' [ biřicům (1) biřiců (2) biřicové (1) biřici (4) biřice (2) biřic (1) ]. Nalezeno 10 veršù.
Exodus 3:7...Egyptě, slyšel jsem i jejich naříkání na jejich biřice. Ano, znám jejich bolesti. Proto jsem sestoupil,...
Exodus 5:6...od roboty?!" Ještě týž den farao přikázal biřicům a dozorcům lidu: "Nedávejte jim k výrobě cihel...
Exodus 5:10...mají co dělat a přestanou poslouchat báchorky!" Biřici a dozorci tedy vyšli a řekli lidu: "Tak praví farao:...
Exodus 5:13...zemi, aby na strništích paběrkoval slámuBiřici je poháněli: "Odveďte svou práci - stejný denní úkol...
Exodus 5:14...Izraelští předáci, ustanovení faraonovými biřici, byli biti a vyslýcháni: "Proč jste včera ani dnes...
Job 3:18...i vězni tam najdou úlevu, neuslyší tam pokřik biřiců. Malí i velcí jsou tam vedle sebe, otrok je bez pána...
Job 39:7...hlučícímu městu, nemusí poslouchat pokřik biřiců. Co najde v kopcích, to za pastvu, hledá si...
Lukáš 12:58... Jinak potáhne k soudci, soudce vydá biřici a biřic vsadí do vězení. Říkám ti: Nikdy odtud...
Skutky 16:35...Bohu. Když se rozednilo, poslali městští správci biřice se vzkazem: "Propusť ty lidi!" Žalářník tedy Pavlovi...
Skutky 16:38...To tedy ne! přijdou a vyvedou nás sami!" Biřicové to šli vyřídit městským správcům. Když uslyšeli,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |