Bičem

Hledám varianty 'bičem' [ bičem (4) bič (7) ]. Nalezeno 11 veršù.
Jozue 23:13...národy vyhánět. Stanou se vám léčkou a pastíbičem na vašich bocích a trním v očích, dokud nevymřete z...
1. Královská 12:11... vám ho ještě ztížím! Můj otec na vás brával bič, na vás vezmu karabáč!'" Třetího dne přišel Jeroboám...
1. Královská 12:14... vám ho ještě ztížím! Můj otec na vás brával bič, na vás vezmu karabáč!" Král tedy nevyslyšel lid,...
2. Letopisů 10:11... vám ho ještě ztížím! Můj otec na vás brával bič, na vás vezmu karabáč!'" Třetího dne přišel Jeroboám...
2. Letopisů 10:14... vám ho ještě ztížím! Můj otec na vás brával bič, na vás vezmu karabáč!" Král tedy nevyslyšel lid,...
Job 5:21... před smrtí a z moci meče za války. Před bičem jazyka budeš skryt, nebudeš se bát, když zhouba...
Job 30:8... kteří ani jméno nemají, kteří jsou ze země bičem vyhnáni! Teď ale o mně skládají písničky, stal jsem...
Přísloví 26:3... bezdůvodná kletba k cíli nedojde. Na koně je bič, na osla uzda, na hřbety tupců ale hůl. Neodpovídej...
Izaiáš 10:26...jejich záhubě." Hospodin zástupů po nich šlehne bičem, jako když porazil Midiánce u Havraní skály; zvedne...
Nahum 3:2...lží a loupeží a nepřestává plenit. sviští bič! Kola rachotí! Koně se dali v trysk! Vozy lomozí! Jízda...
Jan 2:15...sedící za stoly. Tehdy si z provazů upletl bič a všechny z chrámu vyhnal i s ovcemi a voly....
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |