Bič

Hledám varianty 'bič' [ bičem (4) bič (7) ]. Nalezeno 11 veršù.
Jozue 23:13...národy vyhánět. Stanou se vám léčkou a pastíbičem na vašich bocích a trním v očích, dokud nevymřete z...
1. Královská 12:11... vám ho ještě ztížím! Můj otec na vás brával bič, na vás vezmu karabáč!'" Třetího dne přišel Jeroboám...
1. Královská 12:14... vám ho ještě ztížím! Můj otec na vás brával bič, na vás vezmu karabáč!" Král tedy nevyslyšel lid,...
2. Letopisů 10:11... vám ho ještě ztížím! Můj otec na vás brával bič, na vás vezmu karabáč!'" Třetího dne přišel Jeroboám...
2. Letopisů 10:14... vám ho ještě ztížím! Můj otec na vás brával bič, na vás vezmu karabáč!" Král tedy nevyslyšel lid,...
Job 5:21... před smrtí a z moci meče za války. Před bičem jazyka budeš skryt, nebudeš se bát, když zhouba...
Job 30:8... kteří ani jméno nemají, kteří jsou ze země bičem vyhnáni! Teď ale o mně skládají písničky, stal jsem...
Přísloví 26:3... bezdůvodná kletba k cíli nedojde. Na koně je bič, na osla uzda, na hřbety tupců ale hůl. Neodpovídej...
Izaiáš 10:26...jejich záhubě." Hospodin zástupů po nich šlehne bičem, jako když porazil Midiánce u Havraní skály; zvedne...
Nahum 3:2...lží a loupeží a nepřestává plenit. sviští bič! Kola rachotí! Koně se dali v trysk! Vozy lomozí! Jízda...
Jan 2:15...sedící za stoly. Tehdy si z provazů upletl bič a všechny z chrámu vyhnal i s ovcemi a voly....

Slova obsahující bič: babička (2) babičku (2) bič (7) bičem (4) bičoval (1) bičované (1) bičování (3) bičováním (1) bičovat (4) holubička (1) holubičko (2) holubičky (2) zbičovali (1) zbičován (1) zbičovat (8) zbičují (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |