Bezradný

Hledám varianty 'bezradný' [ bezradnými (1) bezradný (2) bezradní (1) ]. Nalezeny 4 verše.
Žalmy 88:16...jsem, umírám od mládí; snáším tvé hrůzy, jsem bezradný. Tvůj prudký hněv se přese valí, zdrcen jsem...
Lukáš 21:25...zvláštní úkazy. Na zemi bude úzkost mezi národybezradnými před zuřícím mořským příbojem. Lidé budou zmírat...
2. Korintským 4:8...zakoušíme soužení, ale nebýváme zdrceni; býváme bezradní, ale ne zoufalí; býváme pronásledováni, ale ne...
Galatským 4:20...s vámi a změnit svůj tón, neboť jsem nad vámi bezradný. Takže vy chcete být pod Zákonem? Povězte mi,...

Slova obsahující bezradný: bezradný (2) bezradnými (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |