Bezodkladně

Hledám varianty 'bezodkladně' [ bezodkladně ]. Nalezeno 8 veršù.
Numeri 27:7...řekl: "Celofchadovy dcery mluví správněBezodkladně jim přiděl dědičné vlastnictví mezi bratry...
Ezdráš 6:8...Božího domu nápomocni: Náklady nechť jsou jim bezodkladně propláceny z královského majetku, totiž z daní...
Ezdráš 6:12... Dareios, vydávám toto nařízení. Budiž provedeno bezodkladně. Hejtman zaeufratského kraje Tatenaj,...
Ezdráš 6:13...Tatenaj, Štar-boznaj i ostatní úředníci se tedy bezodkladně zařídili podle dopisu krále Dareia. Židovští...
Ezdráš 7:17...věnoval jeho lid a kněží. Za tyto prostředky bezodkladně nakoupíš býčky, berany a jehňata jakož i...
Ezdráš 7:21...kněz Ezdráš, znalec zákona Boha nebes, nechť je bezodkladně vykonáno, a to do 100 talentů stříbra, 100...
Ezdráš 7:26...by zákon tvého Boha a zákon krále neplnil, bude bezodkladně potrestán smrtí nebo vyhnanstvím, propadnutím...
Filipským 2:28... abych neměl zármutek na zármutek. Posílám ho bezodkladně; vám udělá radost, že ho zase uvidíte, a mně se...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |