Bezdůvodně

Hledám varianty 'bezdůvodně' [ bezdůvodně ]. Nalezeno 5 veršù.
1. Královská 2:31...tak ze i z domu mého otce krev, kterou Joáb bezdůvodně prolil. Hospodin obrátí jeho krev na jeho hlavu,...
Job 2:3...bezúhonnosti, ačkoli jsi podnítil, abych ho bezdůvodně trápil." "Kůži za kůži! Za svůj život člověk ...
Job 22:6...být veliká, tvá vina je bezmezná! Od bratří jsi bezdůvodně zástavu vybíral a nahým svlékals jejich plášť,...
Žalmy 109:3...lživými jazyky! Nenávistnými slovy zasypalibezdůvodně proti mně bojují. Za moje přátelství obviňují...
Žalmy 119:161...spravedlivé jsou všechny soudy tvé. I když  bezdůvodně honí vládcové, před tvým slovem v srdci chvěji...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |