Bezbožníkům

Hledám varianty 'bezbožníkům' [ bezbožníkům (1) bezbožníků (1) bezbožníka (1) bezbožník (5) bezbožníci (1) ]. Nalezeno 9 veršù.
Job 13:16...mohl zachránit - vždyť před něj nepřijde žádný bezbožník! Dobře poslouchejte, co tu vypovím, můj výklad ...
Job 17:8...se děsí poctiví, nevinní jsou pobouřeni: ‚Vidabezbožník!' Spravedlivý ale jde svou cestou dál, kdo ...
Skutky 2:23...prozřetelnosti vydal, ukřižovali jste ho rukama bezbožníků. Bůh jej ale vzkřísil a zprostil utrpení smrti,...
2. Tesalonickým 2:3...nastat odvrácení od Boha. Musí se objevit ten bezbožník a zatracenec, který se postaví na odpor a povýší...
2. Tesalonickým 2:8...to, zmizí ta překážka. se pak objeví ten bezbožník, Pán Ježíš ho zahubí dechem svých úst, zničí ho...
2. Tesalonickým 2:9...zničí ho jasem svého příchodu. Za příchodem toho bezbožníka bude stát satanovo působení, všechna jeho lživá...
Židům 12:16...mnohé. se z nikoho nestane nevěrník nebo bezbožník jako Ezau, který prodal své prvorozenství za...
2. Petr 2:6...obrátil v popel, když je pro výstrahu budoucím bezbožníkům odsoudil ke zkáze, ale spravedlivého Lota,...
Juda 1:4... jejichž odsouzení bylo dávno popsáno. Tito bezbožníci zaměňují milost našeho Boha za nestydatost, a...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |