Bezúhonný

Hledám varianty 'bezúhonný' [ bezúhonných (2) bezúhonný (10) bezúhonní (5) bezúhonného (1) bezúhonné (3) ]. Nalezen 21 verš.
2. Letopisů 19:10...vaše bratry, ale i na vás. Tak jednejte a buďte bezúhonní. Nejvyšší kněz Amariáš vám bude nadřízen ve všech...
Job 1:1... V zemi Úc žil muž jménem Job. Ten muž byl bezúhonný a poctivý, bohabojný a prostý všeho zla. Měl sedm...
Job 1:8...Hospodin. "Na zemi mu není rovného - ten muž je bezúhonný a poctivý, bohabojný a prostý všeho zla." "Copak...
Job 2:3...Hospodin. "Na zemi mu není rovného - ten muž je bezúhonný a poctivý, bohabojný a prostý všeho zla. dosud...
Job 8:20...povede, vždyť jinde z prachu vykvete. Bůh se bezúhonných nezříká, nepodpoří však ruku bídáka. Tvá ústa...
Job 9:20...byl nevinný, ústa odsoudí; i kdybych byl bezúhonný, řekne, že jsem zvrácený. Jsem bezúhonný, co ale...
Job 9:21...byl bezúhonný, řekne, že jsem zvrácený. Jsem bezúhonný, co ale na tom záleží - se mi nechce žít!...
Job 9:22...žít! Všechno je jedno, proto řekl jsem: On hubí bezúhonného spolu s bídákem! Když zhoubná rána náhle...
Žalmy 19:14...úmyslných, nikdy nade mnou nepanují! Pak budu bezúhonný a nevinný, své veliké viny zbavený. Slova v mých...
Žalmy 37:18...je ale Hospodin podporou. Hospodin zná dny bezúhonných, jejich dědictví obstojí navěky. V zlých dobách...
Žalmy 59:4... všichni ti siláci se na sbírají, i když jsem bezúhonný, nevinný! Pro nic za nic se sbíhají, na se...
Přísloví 2:21...bys vytrval! Poctiví přece budou obývat zemibezúhonní v zůstanou. Ničemové však budou ze země...
Přísloví 28:10...Do vlastní jámy padne svůdce poctivých, na bezúhonné čeká skvělé dědictví. Boháč sám sobě připadá...
2. Korintským 8:21...štědrým darem zacházíme. Snažíme se totiž být bezúhonní nejen před Pánem, ale i před lidmi. Posíláme...
Efeským 1:4...stvořením světa, abychom před ním byli svatíbezúhonní v lásce. Ve své laskavé vůli nás předurčil,...
Filipským 1:10...rozeznat, co je správné, abyste byli ryzíbezúhonní do Kristova dne a dali se od Ježíše Krista...
1. Timoteus 3:2... zájem o krásnou práci. Správce však musí být bezúhonný: věrný manžel, střídmý, rozvážný, pořádný,...
1. Timoteus 5:7...zaživa. Také toto jim klaď na srdce, jsou bezúhonné. Kdo se nestará o své blízké, a zvláště o vlastní...
Titus 1:6...po městech starší. Takový člověk musí být bezúhonný: věrný manžel, který věřící děti, jimž nelze...
Titus 1:7... Představený musí být jakožto Boží správce bezúhonný: nesmí být samolibý, vznětlivý, opilec, hrubián...
2. Petr 3:14...se, aby vás Pán zastihl v pokoji, neposkvrněnébezúhonné. Trpělivost našeho Pána chápejte jako příležitost...

Slova obsahující bezúhonný: bezúhonný (10) bezúhonných (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |