Bet avenské

Hledám varianty 'bet avenské' [ bet (188) | avenské ]. Nalezeny 4 verše.
Jozue 18:11První los vyšel na pokolení Benjamín pro jejich rody. Území, které jim losem připadlo, leží mezi syny Judovými a syny Josefovými. Na severní straně začíná jejich hranice u Jordánu, odkud pokračuje přes severní svah Jericha, směřuje na západ do hor a sahá k bet-avenské poušti.
Jozue 18:12...Jericha, směřuje na západ do hor a sahá bet-avenské poušti. Odtud hranice postupuje k jižnímu svahu...
Ozeáš 10:4Vedou své řeči, uzavírají smlouvy lživými sliby a jejich spory bují jako pelyněk na poli zoraném. Strachovat se budou samařští obyvatelé o to bet-avenské veletele. Jeho lid nad ním bude lkát, jeho kněží budou naříkat, že je ta jeho sláva opustila.
Ozeáš 10:5... Strachovat se budou samařští obyvatelé o to bet-avenské veletele. Jeho lid nad ním bude lkát, jeho...

Slova obsahující bet avenské: bašebet (1) bet (188) betanie (6) betanii (6) betel (1) betelskému (2) betelský (2) betelských (1) betelskými (1) beten (1) betfagé (3) bethesda (1) betlém (6) betléma (24) betléme (2) betlémě (8) betlémské (4) betlémského (5) betlémskému (1) betlémští (1) betlému (1) betonim (1) betsaida (1) betsaidě (1) betsaido (2) betsaidy (3) betšanské (1) betšemešského (2) betuel (2) betuela (4) betuele (2) betuelovi (1) betuelu (1) betul (1) gibeton (4) gibetonu (2) hřbet (2) hřbetě (1) hřbetech (1) hřbety (2) šabetaj (2) tebet (1) |

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |