Bere

Hledám pøesnì 'bere'. Nalezeno 16 veršù. Další varianty: brát (10) brány (144) bránu (29) bráno (1) bráni (1) brána (38) brán (3) brali (4) bral (8) beru (3) berte (7) berovi (1) berou (6) berme (1) berete (1) bereš (5) bere (16) ber (2)
1. Samuel 2:8...povýší. Chudáka umí z prachu pozvednout, ubožáka bere ze smetiště, mezi knížaty jim dává usednout, dává jim...
2. Samuel 23:7...takového nikdo nedotkne, železo a tyč se na něj bere, oheň ho spálí tam, kde je! Zde jsou jména Davidových...
2. Královská 5:7...své roucho a zvolal: "Copak jsem Bůh, který bere nebo dává život? Tak on mi vzkazuje, někoho zbavím...
Žalmy 76:13...okolí, dary Hroznému přineste! On přece vladařům bere dech, králové světa před ním děsí se! Pro předního...
Žalmy 113:7...zemi? Chudáka umí z prachu pozvednout, ubožáka bere ze smetiště, mezi knížaty jim dává usednout, mezi...
Přísloví 31:19... její svíce září dlouho do noci. Přeslici bere do rukou, prsty přidržuje vřeteno. Štědře otvírá svou...
Izaiáš 41:13... Neboť Hospodin jsem tvůj Bůh, který  bere za ruku a říká: "Neměj strach, sám ti pomáhám!"...
Izaiáš 44:12... aby se děsit a stydět museli! Kovář si bere nářadí a pracuje s ním ve výhni; tvaruje modlu kladivy...
Jeremiáš 38:4...králi: " ten muž zemře! Těmi svými řečmi jen bere odvahu bojovníkům, kteří ve městě ještě zbyli, i všemu...
Micheáš 2:4...- můj lid přišel o svůj majetek! Ach, on mi bere, co je , naše pole dělí mezi proradné!'" A tak vám...
Marek 4:15...tito: Jakmile uslyší, ihned přichází satanbere Slovo, které do nich bylo zaseto. Ti, kterým se seje...
Lukáš 6:29...bije do tváře, nastav také druhou a tomu, kdo ti bere plášť, nebraň vzít ani košili. Každému, kdo prosí,...
Lukáš 6:30... Každému, kdo prosí, dej a od toho, kdo si bere tvé věci, je nežádej zpět. Chovejte se k lidem tak,...
Lukáš 8:12...jsou ti, kteří slyší, ale potom přichází ďábelbere jim Slovo ze srdce, aby neuvěřili a nebyli spaseni. Ti...
Lukáš 9:23...někdo jít za mnou, se zřekne sám sebebere svůj kříž každý den a následuje mne. Kdokoli by si...
Lukáš 16:18...a vezme si jinou, cizoloží; také ten, kdo si bere zapuzenou, cizoloží." "Byl jeden bohatý člověk,...

Slova obsahující bere: bere (16) bered (1) beredem (1) berechiáš (4) berechiáše (4) berechiášova (3) berechiášův (1) bereniké (3) bereš (5) berete (1) džberech (1) jeberechiášova (1) nabere (12) nabereš (1) nebere (7) nepobere (1) nepoberete (1) nevybereš (2) oberete (1) odebereš (1) pobere (1) probere (1) přibere (3) sebere (1) vybere (5) vybereme (1) vybereš (5)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |